Seminář

Výkon statutární funkce (souběh funkcí)

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Jaroslav Škubal

Podstatná část semináře bude věnovaná tzv. souběhu funkcí, tedy paralelnímu výkonu funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele), včetně vysvětlení rizik takového souběhu a dání doporučení, jak spolupráci s manažerem nastavit

Seminář je určen:

manažerům, kteří vykonávají funkce jednatelů nebo členů představenstva, případně působí v dozorčí radě. Seminář může být přínosná i majitelům a širšímu managementu společností, stejně jako interním právníkům, pracovníkům personálního oddělení společností a dalším osobám zajímajícím se o personalistiku 

Cíl semináře:

seznámit účastníky se změnami, které do činností statutárních orgánů přinášejí nový zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník, oba účinné od 1.1.2014.

Seminář se zejména zaměří na aktuální problémy vyplývajícími z nové právní úpravy a současné judikatury Nejvyššího soudu ČR, které mohou postihnout manažery při výkonu své funkce. Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své praxi a tím zabránit možným sporům nebo sankcím kontrolních orgánů.

Obsah semináře: 

1) Vysvětlení základních rozdílů mezi funkcí statutárního orgánu a manažera (vedoucího zaměstnance), zejména:

  • vznik, obsah a ukončení funkcí,
  • odpovědnost statutárních orgánů a manažerů,
  • odměňování obou funkcí,
  • konkurenční jednání obou funkcí.

Důraz bude kladen na novou právní úpravu zákona o obchodních korporacích ohledně výkonu funkce statutárního orgánu.

2) Podstatná část semináře bude věnovaná tzv. souběhu funkcí, tedy paralelnímu výkonu funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele), včetně vysvětlení rizik takového souběhu a dání doporučení, jak spolupráci s manažerem nastavit 

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.45 - 11.00 - dopolední coffee break

11.00 - 13.00 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.2.2015

9:00 - 13:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.