On-line seminář

Výpočtové modelování pro mírně pokročilé - 1. část

Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků

Přihlaste se na cyklus webinářů k problematice výpočtového modelování.

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení z hlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat v komerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Co Vám seminář přinese:

Dozvíte se na příklad:

  • Proč využívat simulace a výpočty
  • Jak připravit profesionální návrh součásti nebo celé konstrukce
  • Jak vypočítat úsporné rozmístění hmoty součásti (přidat materiál tam, kde je potřeba, a naopak ubrat tam, kde potřeba není)
  • Jak snížit náklady (lepší modelovat v počítači než vyrábět drahé prototypy a ty draze testovat)
  • Získání představy o mechanickém namáhání součásti, z které poté může plynou záruka na danou součást

Obsah semináře:

  • Výpočty zaměřené na 2D analýzy rovinné geometrie: využití předpokladů rovinné napjatosti, osové symetrie a rovinné deformace, posouzení koncentrace napětí, využití symetrie, komentovaná praktická ukázka dvou úloh

Výuka probíhá ve volně dostupných programech = nulové náklady na pořízení a udržování výpočtového programu. Jedná se o profesionální výpočtové prostředí, které bylo schváleno auditem pro jadernou energetiku, pro výpočty z tohoto odvětví. Program je stále rozvíjen a podporován vývojovým týmem EDF z hlediska uživatelského prostředí, nových funkcí, instalačních balíků a dokumentace.

Seminář je určen pro:

techniky a zaměstnance technických firem, inženýry, konstruktéry, výpočtáře, uživatele CAD programů, projektanty, designéry, vyučující (i studenty) středních a vysokých technicky zaměřených škol.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube, případně MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

29.3.2022

9:00 - 12:30

On-line

2290

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.