Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Základní zásady vedení účetnictví Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen:

všem, kdo se chtějí naučit se účtovat, eventuelně si obnovit zapomenuté znalosti

Cíl semináře:

získání přehledu v oblasti účetnictví, seznámení se se základy daňového systému v ČR a jejich vzájemného propojení, 

Obsah semináře:

V tomto dvoudenním semináři se budeme věnovat tématům: 

         1. den - 22.6.2015

 • Legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, zákon o auditorech, povinnost ověření účetní závěrky auditorem, ostatní související zákony, prováděcí vyhlášky, české účetní standardy, směrnice EU)
 • Obecně užívané účetní zásady, princip podvojnosti a souvztažnosti účetních zápisů
 • Bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv, typické změny rozvahových účtů jednoduché příklady
 • Náklady a výnosy – druhy a členění, daňové a nedaňové náklady – vazba na zákon o daních z příjmů
 • Účtový rozvrh, druhy účtů (syntetické, analytické), účetní zápisy a účetní knihy
 • Účetní a daňové doklady, vzájemná vazba a rozdíly
 • Kontrolní prvky účetnictví, úschova účetních a daňových písemností
 • Účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu
 • Závěrkové účty, uzavření účetního období
 • Účetní výkazy – rozvaha a výkaz zisků a ztrát, další účetní výkazy

  2. den - 24.6.2015

 • Charakteristika jednotlivých účtových tříd a způsoby oceňování
 • Dlouhodobý majetek- hmotný, nehmotný a finanční, drobný majetek
 • Zásoby -  účtování  materiálu, zboží a výrobků
 • Zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky, zaměstnanci, opravné položky
 • Účtování  u plátců DPH ( vazba na zákon o DPH)
 • Kapitálové účty – dlouhodobé závazky a úvěry
 • Jednoduché příklady účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Souvislý příklad
 • Diskuse účastníků k probíraným tématům

Časový harmonogram semináře:

1. den:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

2. den:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

je certifikovanou účetní a členkou Výkonného výboru Svazu účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka jedné z velkých pražských realitních společností. V současné době vede účetnictví několika společnostem a zároveň provozuje lektorskou činnost v oblasti daní a účetnictví.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
22.6. – 24.6.20159:00 - 16:00Prahabude upřesněno5990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Daniela R.

Na semináři se mi nejvíce líbily praktické zkušenosti lektorky vhodně propojené s teorií.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: zákon o dph, plátci dph, účetní výkaz, náklady a výnosy, zúčtovací vztahy, daňové  a nedaňové náklady, zásady vedení účetnictví, základy účetnictví, úschovna daňových písemností, vedení účetnictví zásady, základy účetnictví, Dana Vankeová (lektorka).

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz