Seminář

Základní zásady vedení účetnictví

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Ing. Dana Vankeová

Účastníci našeho semináře získají přehled v oblasti účetnictví, seznámí se se základy daňového systému v ČR a jejich vzájemného propojení.

Bonus

pro každého účastníka 2 lístky na libovolný 2D nebo 3D film do kina sítě Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen:

všem, kdo se chtějí naučit se účtovat, eventuelně si obnovit zapomenuté znalosti

Cíl semináře:

získání přehledu v oblasti účetnictví, seznámení se se základy daňového systému v ČR a jejich vzájemného propojení, 

Obsah semináře:

V tomto dvoudenním semináři se budeme věnovat tématům: 

         1. den - 22.6.2015

 • Legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, zákon o auditorech, povinnost ověření účetní závěrky auditorem, ostatní související zákony, prováděcí vyhlášky, české účetní standardy, směrnice EU)
 • Obecně užívané účetní zásady, princip podvojnosti a souvztažnosti účetních zápisů
 • Bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv, typické změny rozvahových účtů jednoduché příklady
 • Náklady a výnosy – druhy a členění, daňové a nedaňové náklady – vazba na zákon o daních z příjmů
 • Účtový rozvrh, druhy účtů (syntetické, analytické), účetní zápisy a účetní knihy
 • Účetní a daňové doklady, vzájemná vazba a rozdíly
 • Kontrolní prvky účetnictví, úschova účetních a daňových písemností
 • Účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu
 • Závěrkové účty, uzavření účetního období
 • Účetní výkazy – rozvaha a výkaz zisků a ztrát, další účetní výkazy

  2. den - 24.6.2015

 • Charakteristika jednotlivých účtových tříd a způsoby oceňování
 • Dlouhodobý majetek- hmotný, nehmotný a finanční, drobný majetek
 • Zásoby -  účtování  materiálu, zboží a výrobků
 • Zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky, zaměstnanci, opravné položky
 • Účtování  u plátců DPH ( vazba na zákon o DPH)
 • Kapitálové účty – dlouhodobé závazky a úvěry
 • Jednoduché příklady účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Souvislý příklad
 • Diskuse účastníků k probíraným tématům

Časový harmonogram semináře:

1. den:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

2. den:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Ing. Dana Vankeová

je certifikovanou účetní a členkou Výkonného výboru Svazu účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka jedné z velkých pražských realitních společností. V současné době vede účetnictví několika společnostem a zároveň provozuje lektorskou činnost v oblasti daní a účetnictví.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.6. – 24.6.2015

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Daniela R.

“Na semináři se mi nejvíce líbily praktické zkušenosti lektorky vhodně propojené s teorií.„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: zákon o dph, plátci dph, účetní výkaz, náklady a výnosy, zúčtovací vztahy, daňové  a nedaňové náklady, zásady vedení účetnictví, základy účetnictví, úschovna daňových písemností, vedení účetnictví zásady, základy účetnictví, Dana Vankeová (lektorka).