Seminář v angličtině

Základy pracovního práva v ČR nejen pro zahraniční manažery (v AJ)

/Basics of Czech employment law not only for foreign managers (in English)

Novinka

Mgr. Daniel Vejsada

The purpose of this seminar is to provide the participants with a basic overview of important topics of Czech employment law, namely with special attention to dealing with disciplinary measures and terminations. However, in course of the seminar we will cover all important topics, starting with hiring workers through regulation on working time and salary, basic topics of health and safety at work and providing holiday or other time-off. We will also mention possibilities of electronic communication and electronic signing in the Czech Republic.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní přehled otázek pracovního práva v České republice, a to se zaměřením na problémové oblasti, jako je řešení disciplinárních problémů či propouštění. V rámci semináře nicméně probereme veškerá základní témata od samotného přijímání zaměstnanců, pravidel pracovní doby a mzdového ohodnocení, základních otázek BOZP, poskytování dovolené a dalšího pracovního volna atd. Zmíníme také možnosti elektronické komunikace a elektronického podepisování dokumentů v ČR.

Obsah semináře/Content:

  1. Úvod do pracovního práva / Introduction to employment law 
  2. Přijímání zaměstnanců, podmínky pracovních smluv / Hiring of employees, conditions of employment contracts 
  3. Základy BOZP, pracovnělékařské prohlídky / Basics of health and safety, occupational health checks 
  4. Pracovní doba a povinné přestávky / Working time and mandatory rest periods 
  5. Dovolená a jiné pracovní volno / Holiday and other time-off 
  6. Řešení disciplinárních a výkonnostních problémů / Handling disciplinary and performance issue

Cílová skupina/Target group:

Seminář je určen zahraničním manažerům, personalistům či interním právníkům, kteří mají na starosti řízení zaměstnanců v České republice.

This seminar is intended namely for foreign managers, HR personnel or lawyers who deal with employment matters in the Czech Republic.

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

31.1.2022

9:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.