Seminář

Základy rétoriky - cesta k přesvědčivému projevu

Mluvte efektivně, prezentujte přesvědčivě, veďte zdravou debatu

Bc. Renata Bulvová

Platón považoval řečnické umění za kouzelné vedení duše a Démosthenés tvrdil, že básníkem se člověk rodí, ale řečníkem se stává. Toto 2 500 let staré umění je nanejvýše aktuální v dnešní době. Pokud ho neovládáme, tak sebelepší myšlenky zůstanou uvězněné v naší hlavě a pro své skvělé nápady sotva získáme příznivce. Nejvyšší čas to napravit. Během tohoto tréninkového programu zjistíte, že efektivně mluvit, přesvědčivě prezentovat a vést zdravou debatu není žádné kouzlo či výsada několika vyvolených, ale dovednost, kterou zvládnete a můžete využívat v pracovním i osobním životě.

Cíle semináře:

  • Naučíte se „jak na sebe" při veřejné promluvě.
  • Osvojíte si umění správně dýchat, zacházet s hlasem a dobře artikulovat.
  • Dostanete se k artikulaci vlastního názoru a postoje a jejich sdělování takovým způsobem, aby „hořel“ jak řečník, tak posluchač.
  • Získáte znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování „řečník-posluchač".
  • Dozvíte se, jak si připravit skvělou prezentaci a jak ji přesvědčivě předvést před diváky.

Obsah semináře:

Práce s dechem a hlasem

V nádechu se rodí myšlenka ● Spolu s hlasem pak vstupuje do prostoru ● Artikulace jako snaha o  porozumění aneb proč je důležité správně artikulovat

Neverbální komunikace

Posílení řeči skrze znalost neverbální komunikace ● Znalost neverbální komunikace vede k vytvoření komunikačního mostu mezi řečníkem a posluchačem ●  Jak aktivizovata posluchačovu pozornost

Vlastní prezentace

Zadání tématu a příprava na vlastní řeč ●  Vědomá práce na vlastním přístupu k výstavbě řeči  ●  Analýza projevů (debata nad procesem vzniku a realizace vlastního projevu)

Lektor

Bc. Renata Bulvová

Renata Bulvová je zakladatelkou Školy rétoriky. Má mnohaleté zkušenosti s vlastním vedením a výukou kurzů a seminářů rétoriky, umění debatovat a vést porady v řadě organizací a firem (Komerční banka, Reiffeisenbank, Team.cz., divadlo Archa a další).  

Absolvovala DAMU, katedru autorské tvorby, herectví a pedagogiky u prof. Ivana…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.4.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.