Seminář

Základy rétoriky - cesta k přesvědčivému projevu

Mluvte efektivně, prezentujte přesvědčivě, veďte zdravou debatu

Bc. Renata Bulvová

Platón považoval řečnické umění za kouzelné vedení duše a Démosthenés tvrdil, že básníkem se člověk rodí, ale řečníkem se stává. Toto 2 500 let staré umění je nanejvýše aktuální v dnešní době. Pokud ho neovládáme, tak sebelepší myšlenky zůstanou uvězněné v naší hlavě a pro své skvělé nápady sotva získáme příznivce. Nejvyšší čas to napravit. Během tohoto tréninkového programu zjistíte, že efektivně mluvit, přesvědčivě prezentovat a vést zdravou debatu není žádné kouzlo či výsada několika vyvolených, ale dovednost, kterou zvládnete a můžete využívat v pracovním i osobním životě.

Cíle semináře:

 • Naučíte se „jak na sebe" při veřejné promluvě.
 • Osvojíte si umění správně dýchat, zacházet s hlasem a dobře artikulovat.
 • Dostanete se k artikulaci vlastního názoru a postoje a jejich sdělování takovým způsobem, aby „hořel“ jak řečník, tak posluchač.
 • Získáte znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování „řečník-posluchač".
 • Dozvíte se, jak si připravit skvělou prezentaci a jak ji přesvědčivě předvést před diváky.

Obsah semináře:

Práce s dechem a hlasem

V nádechu se rodí myšlenka ● Spolu s hlasem pak vstupuje do prostoru ● Artikulace jako snaha o  porozumění aneb proč je důležité správně artikulovat

Neverbální komunikace

Posílení řeči skrze znalost neverbální komunikace ● Znalost neverbální komunikace vede k vytvoření komunikačního mostu mezi řečníkem a posluchačem ●  Jak aktivizovata posluchačovu pozornost

Vlastní prezentace

Zadání tématu a příprava na vlastní řeč ●  Vědomá práce na vlastním přístupu k výstavbě řeči  ●  Analýza projevů (debata nad procesem vzniku a realizace vlastního projevu)

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Bc. Renata Bulvová

Renata Bulvová je zakladatelkou Školy rétoriky. Má mnohaleté zkušenosti s vlastním vedením a výukou kurzů a seminářů rétoriky, umění debatovat a vést porady v řadě organizací a firem (Komerční banka, Reiffeisenbank, Team.cz., divadlo Archa a další).  

Absolvovala DAMU, katedru autorské tvorby, herectví a pedagogiky u prof. Ivana…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.4.2023

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.