Seminář

Zákon č. 250/2021 Sb.

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Seznamte se s novou legislativou

Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb.

Součástí nového zákona jsou také prováděcí předpisy, což jsou v tomto případě Nařízení vlády, která nahrazují stávající vyhlášky pro jednotlivá VTZ. Zkušený lektor Vám představí všechny předpisy účinné od 1. 7. 2022, a to včetně nezbytných detailů, které budou zásadně ovlivňovat bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení.

Lektor

Martin Šturma

provádí osvětu pro všechny provozovatele technických zařízení se zaměřením na praktické ukázky problémů a nedostatků, se kterými se ve své dlouhodobé praxi setkal. Na základě zkušeností, které již přes 20 let sbírá, zavádí na míru šité provozní dokumenty, vzdělává revizní techniky z pohledu jejich legislativních a profesních povinností, zajišťuje…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.12.2021

9:00 - 15:00

Praha

Adresa bude upřesněna

4 490,- Kč

28.2.2022

9:00 - 15:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.