Seminář

Zákon č. 250/2021 Sb.

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Seznamte se s novou legislativou

Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb.

Součástí nového zákona jsou také prováděcí předpisy, což jsou v tomto případě Nařízení vlády, která nahrazují stávající vyhlášky pro jednotlivá VTZ. Zkušený lektor Vám představí všechny předpisy účinné od 1. 7. 2022, a to včetně nezbytných detailů, které budou zásadně ovlivňovat bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení.

Výhody pro Vás

Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Martin Šturma

provádí osvětu pro všechny provozovatele technických zařízení se zaměřením na praktické ukázky problémů a nedostatků, se kterými se ve své dlouhodobé praxi setkal. Na základě zkušeností, které již přes 20 let sbírá, zavádí na míru šité provozní dokumenty, vzdělává revizní techniky z pohledu jejich legislativních a profesních povinností, zajišťuje…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.6.2022

9:00 - 15:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

1. 7. 2022 nabyde účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Nahradí tak zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, dle § 1 upravuje

 • požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,
 • výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 • práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,
 • předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Vyhrazeným technickým zařízením se dle § 2 zákona č. 250/2021 Sb. rozumí tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Podívejte se na celý text nového zákona č. 250/2021 Sb.

zákon 250/2021 ke stažení

zákon 250/2021 - vyhrazená technická zařízení