Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Zákon o DPH 2019 - novelizovaná ustanovení

Seminář je určen pro:

Účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů.

Cíl semináře:

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců. 

Obsah semináře:

 • Předmět daně
 • Úprava základních pojmů (úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing)
 • Stanovení obratu při dodání dlouhodobého majetku
 • Osoba povinná k dani – negativní vymezení osoby povinné k dani, nové vymezení pro veřejnoprávní subjekty
 • Místo plnění při pořízení zboží
 • Dodání zboží na základě smlouvy o převodu vlastnického práva
 • Nová ustanovení k poskytování poukazů na služby a zboží
 • Uskutečnění zdanitelného plnění poskytnutých  v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci
 • Uskutečnění zdanitelného plnění při vydání jednoúčelového poukazu
 • Doručení daňového dokladu, vazba na uložení záznamní povinnosti správcem
 • Souhrnný daňový doklad, doklad o použití
 • Základ daně, zaokrouhlování, základ daně u víceúčelových poukazů
 • Obvyklá cena, výpočet daně,
 • Oprava základu daně, rozsáhlá úprava pro nedobytné pohledávky
 • Nájem nemovité věci, úpravy k 1. 1. 2020.
 • Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • Oprava odpočtu daně (§ 74), způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši (§ 75) – zásadní úpravy ustanovení
 • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – upřesnění počítání období 12 měsíců před registrací
 • Vracení daně osobě registrované v jiném členském státě při zrušení registrace plátce
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Obecná ustanovení o daňovém přiznání, dodatečné daňové přiznání

Lektor

Ing. Jana Ledvinková, lektor Daně, účetnictví

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
26.10.2018 9:00 - 14:00Plzeňbude upřesněno2690 Závazná přihláška
29.10.20189:00 - 14:00Prahabude upřesněno3690 Závazná přihláška
28.11.20189:00 - 14:00Prahabude upřesněno3690 Závazná přihláška
30.11.2018 9:00 - 14:00Plzeňbude upřesněno2690 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.