Seminář

Zákon o DPH 2019 - novelizovaná ustanovení

Ing. Jana Ledvinková

Seminář je určen pro:

Účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů.

Cíl semináře:

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců. 

Obsah semináře:

 • Předmět daně
 • Úprava základních pojmů (úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing)
 • Stanovení obratu při dodání dlouhodobého majetku
 • Osoba povinná k dani – negativní vymezení osoby povinné k dani, nové vymezení pro veřejnoprávní subjekty
 • Místo plnění při pořízení zboží
 • Dodání zboží na základě smlouvy o převodu vlastnického práva
 • Nová ustanovení k poskytování poukazů na služby a zboží
 • Uskutečnění zdanitelného plnění poskytnutých  v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci
 • Uskutečnění zdanitelného plnění při vydání jednoúčelového poukazu
 • Doručení daňového dokladu, vazba na uložení záznamní povinnosti správcem
 • Souhrnný daňový doklad, doklad o použití
 • Základ daně, zaokrouhlování, základ daně u víceúčelových poukazů
 • Obvyklá cena, výpočet daně,
 • Oprava základu daně, rozsáhlá úprava pro nedobytné pohledávky
 • Nájem nemovité věci, úpravy k 1. 1. 2020.
 • Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • Oprava odpočtu daně (§ 74), způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši (§ 75) – zásadní úpravy ustanovení
 • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – upřesnění počítání období 12 měsíců před registrací
 • Vracení daně osobě registrované v jiném členském státě při zrušení registrace plátce
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Obecná ustanovení o daňovém přiznání, dodatečné daňové přiznání

Lektor

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.11.2018

9:00 - 14:00

Plzeň

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.