Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro

pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

Cíl semináře

je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech a prováděcích předpisech k zákonu. 

Seminář se věnuje aktuální legislativě ke dni konání semináře! 

Obsah semináře

 • Přehled novel prováděcích předpisů.
 • Přehled termínů účinnosti některých ustanovení novel jak zákona, tak prováděcích předpisů k němu.
 • Nové povinnosti pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.
 • Nové povinnosti při nakládání s  pneumatikami.
 • Nové povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik, které se staly odpadem – poslední novela zákona.
 • Nové povinnosti při nakládání s dalšími komoditami odpadů.
 • Nové povinnosti při sběru a výkupu kovových odpadů.
 • Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
 • Novely prováděcích předpisů ve vztahu k pneumatikám, autovrakům, elektroodpadům, k biologicky rozložitelným odpadům a k bateriím.
 • Nové působnosti krajských úřadů, obcí a dalších orgánů státní správy při vydávání správních rozhodnutí a správní delikty, včetně správního trestání.
 • Nové povinnosti při evidenci odpadů.
 • Hlášení o produkci odpadů.
 • Ekonomické nástroje v politice odpadového hospodářství.
 • Stanoviska a metodické pokyny MŽP na úseku nakládání s odpady.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, která nabyla účinnosti 1. 12. 2010.
 • Pojmy, zařazování odpadů, kritéria vymezující, kdy určité typy kovového odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Časový harmonogram

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)
11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením
11.15 – 13.00 – přednáška (2. část)

Lektor

Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
17.5.20189:00 - 13:00Praha
CUBE Office Center
3790 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Václav Stolec

Seminář Zákon o odpadech - aktuální legislativa roku 2016 ze dne 14. 4. 2016 mohu doporučit a to jak po odborné, tak po organizační stránce.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, byl již třiatřicetkrát novelizován. Za poslední dva roky se dočkal několik výrazných změn, mezi kterými jsou nové povinnosti při nakládní s podklady a evidenci odpadů. Současné znění je účinné od 1. března 2016. 

Zákon o odpadech v aktuálním znění nejlépe poznáte na našem školení. 

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.