Seminář

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

JUDr. Dana Římanová

Seminář se věnuje zákonu o odpadech, který byl v poslední době několikrát novelizován, poslední novelizace proběhla na jaře roku 2018. Obsahem je představení nových povinností i novel prováděcích předpisů.

Seminář je určen pro

pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

Co Vám seminář přinese

je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech a prováděcích předpisech k zákonu. 

Seminář se věnuje aktuální legislativě ke dni konání semináře! 

Obsah semináře

 • Přehled novel prováděcích předpisů.
 • Přehled termínů účinnosti některých ustanovení novel jak zákona, tak prováděcích předpisů k němu.
 • Nové povinnosti pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.
 • Nové povinnosti při nakládání s  pneumatikami.
 • Nové povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik, které se staly odpadem – poslední novela zákona.
 • Nové povinnosti při nakládání s dalšími komoditami odpadů.
 • Nové povinnosti při sběru a výkupu kovových odpadů.
 • Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
 • Novely prováděcích předpisů ve vztahu k pneumatikám, autovrakům, elektroodpadům, k biologicky rozložitelným odpadům a k bateriím.
 • Nové působnosti krajských úřadů, obcí a dalších orgánů státní správy při vydávání správních rozhodnutí a správní delikty, včetně správního trestání.
 • Nové povinnosti při evidenci odpadů.
 • Hlášení o produkci odpadů.
 • Ekonomické nástroje v politice odpadového hospodářství.
 • Stanoviska a metodické pokyny MŽP na úseku nakládání s odpady.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, která nabyla účinnosti 1. 12. 2010.
 • Pojmy, zařazování odpadů, kritéria vymezující, kdy určité typy kovového odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.Lektor

JUDr. Dana Římanová

Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.10.2019

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Václav Stolec

“Seminář Zákon o odpadech - aktuální legislativa roku 2016 ze dne 14. 4. 2016 mohu doporučit a to jak po odborné, tak po organizační stránce.„

O tématu školení

Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, byl již třiatřicetkrát novelizován. Za poslední dva roky se dočkal několik výrazných změn, mezi kterými jsou nové povinnosti při nakládní s podklady a evidenci odpadů. Současné znění je účinné od 1. března 2016. 

Zákon o odpadech v aktuálním znění nejlépe poznáte na našem školení.