Seminář

Nový zákon o odpadech

- zásadní změny v odpadovém hospodářství

JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

  Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Jedinou výjimku představují odpady, se kterými je nakládáno v režimu zpětného odběru a práva a povinnosti osob v oblasti zpětného odběru vybraných výrobků.

  Důrazem na rozvoj oběhového hospodářství by měl tento zákon přispět k zajištění trvale udržitelného rozvoje. V tomto smyslu by také měla být vykládána všechna ustanovení tohoto zákona.

  Seminář je určen pro

  pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

  Lektor

  JUDr. Dana Římanová

  Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  21.1.2021

  9:00 - 13:00

  Praha

  Adresa bude upřesněna

  Přihlásit Připomenout

  4290

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Názory účastníků

  Václav Stolec

  “Seminář Zákon o odpadech - aktuální legislativa roku 2016 ze dne 14. 4. 2016 mohu doporučit a to jak po odborné, tak po organizační stránce.„

  O tématu školení

  Na semináři se setkáte s pojmy jako:

  nový zákon o odpadech, změny v odpadovém hospodářství, zákon o odpadech, odpadové hospodářství zákon, odpady zákon, odpadové hospodářství změny, pravidla pro nakládání s odpady, pravidla pro předcházení vzniku odpadu, zpětný odběr, trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí, životní prostředí kurzy, odpady seminář, ekolog vzdělávání a další...