Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Zákoník práce pro personalisty a management Dvoudenní seminář Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen:

Personalistům, vedoucím pracovníkům, manažerům, mzdovým účetním, administrativním pracovníkům personálních oddělení apod. 

Cíl semináře:

Kurz se věnuje problematice pracovního práva a zákoníku práce, a to nejen z pohledu platné legislativy, ale také aktuální judikatury.  V průběhu výkladu bude věnována pozornost nejvýznamnějším oblastem pracovního práva a praktickým problémům, které se ve vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců každodenně vyskytují. Účastník kurzu získá základní teoretické i praktické znalosti z oblasti pracovního práva, odpovědi na každodenní problémy a přehled o aktuální rozhodovací praxi soudů v oblasti pracovněprávní. Účastníkům bude také poskytnut prostor pro vlastní dotazy a případně pro diskusi. 

Obsah semináře:

 1. Úvod
 2. Pracovní poměr
 3. Překážky v práci a dovolená
 4. Odpovědnost za škodu
 5. Odměna za práci
 6. Pracovní doba a doba odpočinku
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 8. Vybraná problematika 

Podrobný obsah:

1. den - 5.11.2014

 1. Úvod
  1. základní pojmy,
  2. základní zásady pracovně právního vztahu,
  3. zákoník práce a občanský zákoník (celkový pohled řešení jejich vzájemného vztahu)
  4. instituty občanského práva a jejich použití (předsmluvní odpovědnost, ochrana slabší strany, dohoda o narovnání apod.)
 2. Pracovní poměr
  1. vznik pracovního poměru (povinnosti zaměstnavatele a postup před vznikem PP, způsoby vzniku PP, pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba, PP na dobu určitou)
  2. změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení
  3. skončení pracovního poměru (jednotlivé formy skončení PP, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru)
  4. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr( dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, aktuální otázky a problémy)
 3. Překážky v práci a dovolená
  1. důležité osobní překážky,
  2. další překážky v práci,
  3. překážky na straně zaměstnavatele,
  4. nárok na dovolenou a její čerpání,
  5. krácení dovolené

2. den - 6.11.2014

 1. Odpovědnost za škodu
  1. prevence škody,
  2. odpovědnost zaměstnavatele,
  3. odpovědnost zaměstnance,        
  4. rozsah náhrady škody,
  5. odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 2. Odměna za práci,
  1. mzda,
  2. příplatky,
  3. minimální a zaručená mzda,
  4. srážky ze mzdy, dohoda o srážkách ze mzdy, jednostranný zápočet
 3. Pracovní doba a doba odpočinku
  1. rozvržení pracovní doby,
  2. přestávky v práci,
  3. doba odpočinku,
  4. práce přesčas, pracovní pohotovost, 
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  1. povinnosti zaměstnavatele,
  2. práva a povinnosti zaměstnance,
  3. pracovní úrazy
 5. Vybraná problematika
  1. osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek a vnitřní předpisy,
  2. ochrana osobních údajů,
  3. základní povinnosti zaměstnanců,
  4. ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele,
  5. ochrana osobních práv zaměstnance,
  6. doručování v pracovněprávních vztazích

Časový harmonogram semináře:

9.00 – 9.30 – prezence účastníků
9.30 – 11.00 – seminář (1. část)
11.00 – 11.15 – přestávka 
11.15 – 12.30 – seminář (2. část)
12.30 – 13.30 – oběd
13.30 – 16.30 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Působí jako soudce okresního soudu se specializací na civilní právo. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005, a to formou nejen otevřených kurzů pro veřejnost, či uzavřených kurzů dle obsahových požadavků jednotlivých klientů, ale také externí výukou práva na vysoké škole. V rámci výkladu se zaměřuje na nejčastější  praktické problémy a otázky,

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.11. – 6.11.20149:30 - 16:30Prahabude upřesněno5990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: personalista školení, povinnosti personalisty atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz