Seminář

Zákoník práce pro personalisty a management

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Mgr. Tomáš Pavlíček

Kurz se věnuje problematice pracovního práva a zákoníku práce, a to nejen z pohledu platné legislativy, ale také aktuální judikatury.

Seminář je určen:

Personalistům, vedoucím pracovníkům, manažerům, mzdovým účetním, administrativním pracovníkům personálních oddělení apod. 

Cíl semináře:

Kurz se věnuje problematice pracovního práva a zákoníku práce, a to nejen z pohledu platné legislativy, ale také aktuální judikatury.  V průběhu výkladu bude věnována pozornost nejvýznamnějším oblastem pracovního práva a praktickým problémům, které se ve vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců každodenně vyskytují. Účastník kurzu získá základní teoretické i praktické znalosti z oblasti pracovního práva, odpovědi na každodenní problémy a přehled o aktuální rozhodovací praxi soudů v oblasti pracovněprávní. Účastníkům bude také poskytnut prostor pro vlastní dotazy a případně pro diskusi. 

Obsah semináře:

 1. Úvod
 2. Pracovní poměr
 3. Překážky v práci a dovolená
 4. Odpovědnost za škodu
 5. Odměna za práci
 6. Pracovní doba a doba odpočinku
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 8. Vybraná problematika 

Podrobný obsah:

1. den - 5.11.2014

 1. Úvod
  1. základní pojmy,
  2. základní zásady pracovně právního vztahu,
  3. zákoník práce a občanský zákoník (celkový pohled řešení jejich vzájemného vztahu)
  4. instituty občanského práva a jejich použití (předsmluvní odpovědnost, ochrana slabší strany, dohoda o narovnání apod.)
 2. Pracovní poměr
  1. vznik pracovního poměru (povinnosti zaměstnavatele a postup před vznikem PP, způsoby vzniku PP, pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba, PP na dobu určitou)
  2. změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení
  3. skončení pracovního poměru (jednotlivé formy skončení PP, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru)
  4. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr( dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, aktuální otázky a problémy)
 3. Překážky v práci a dovolená
  1. důležité osobní překážky,
  2. další překážky v práci,
  3. překážky na straně zaměstnavatele,
  4. nárok na dovolenou a její čerpání,
  5. krácení dovolené

2. den - 6.11.2014

 1. Odpovědnost za škodu
  1. prevence škody,
  2. odpovědnost zaměstnavatele,
  3. odpovědnost zaměstnance,        
  4. rozsah náhrady škody,
  5. odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 2. Odměna za práci,
  1. mzda,
  2. příplatky,
  3. minimální a zaručená mzda,
  4. srážky ze mzdy, dohoda o srážkách ze mzdy, jednostranný zápočet
 3. Pracovní doba a doba odpočinku
  1. rozvržení pracovní doby,
  2. přestávky v práci,
  3. doba odpočinku,
  4. práce přesčas, pracovní pohotovost, 
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  1. povinnosti zaměstnavatele,
  2. práva a povinnosti zaměstnance,
  3. pracovní úrazy
 5. Vybraná problematika
  1. osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek a vnitřní předpisy,
  2. ochrana osobních údajů,
  3. základní povinnosti zaměstnanců,
  4. ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele,
  5. ochrana osobních práv zaměstnance,
  6. doručování v pracovněprávních vztazích

Časový harmonogram semináře:

9.00 – 9.30 – prezence účastníků
9.30 – 11.00 – seminář (1. část)
11.00 – 11.15 – přestávka 
11.15 – 12.30 – seminář (2. část)
12.30 – 13.30 – oběd
13.30 – 16.30 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Mgr. Tomáš Pavlíček

Působí jako soudce okresního soudu se specializací na civilní právo. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005, a to formou nejen otevřených kurzů pro veřejnost, či uzavřených kurzů dle obsahových požadavků jednotlivých klientů, ale také externí výukou práva na vysoké škole. V rámci výkladu se zaměřuje na nejčastější  praktické problémy a otázky,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.11. – 6.11.2014

9:30 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: personalista školení, povinnosti personalisty atd.