Seminář

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum 2018

BONUS 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny Zákoník práce profi PLUS

Mgr. Klára Gottwaldová MBA

seznámení s převážně základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Zohledněna bude rovněž vazba na nový občanský zákoník.

Seminář je určen:

zejména pro personalisty, ale i pro každého, kdo má zájem se seznámit se zákoníkem práce a s problémy z praxe, které při jeho aplikaci mohou nastat.

Cíl semináře:

seznámit začínající personalisty zejména z podnikatelské sféry s převážně základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Zohledněna bude rovněž vazba na nový občanský zákoník.

garance kvality

Obsah semináře:      

Základní právní předpisy. 

Pojem rekodifikace soukromého práva, stručné seznámení s novým občanským zákoníkem, základní změny v zákoníku práce související s novým občanským zákoníkem (aktuality k datu konání semináře). 

Základní zásady pracovního práva, kogentní a dispozitivní ustanovení zákoníku práce a uplatnění zásady autonomie vůle v pracovněprávních vztazích. 

Osobní údaje a vedení personální agendy včetně osobního spisu zaměstnance. 

Pracovněprávní vztahy (především pracovní poměr, okrajově také vztahy založené dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti). 

Vznik pracovního poměru.

Základní pojmy - překážky v práci (zejména pracovní neschopnost zaměstnance) a dovolená. 

Základní pojmy odměňování zaměstnanců. 

Zánik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele spojené se zánikem pracovního poměru. 

Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, základní pojmy k problematice pracovních úrazů.

 

V průběhu semináře lektorka upozorní i na případy z praxe či zajímavá soudní rozhodnutí.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 13.30 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kdy ihned po jejím absolvování nastoupila do advokátní praxe. V současné době působí jako samostatná advokátka, přičemž právní služby poskytuje ve všech hlavních právních oblastech se zaměřením na pracovní, občanské, obchodní a trestní právo. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky, znalosti…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.12.2017

9:00 - 13:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 090,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Alena Richterová, Česká pošta s.p.

“Velmi pěkný a srozumitelný výklad týkající se očekávaného tématu.„

Jitka Klímová, Stavební bytové družstvo HK

“Vše vyhovovalo!„

Jana Odložilová, Česká pošta s.p.

“Velmi zajímavý seminář, srozumitelný výklad paní Mgr. Kláry Gottwaldové.„

Jarmila Švábková, Česká pošta s.p.

“Velmi příjemný, odborný a kultivovaný projev přednášející.„

Ing. Helena Pekaríková, Česká pošta s.p.

“Naprosto profesionální přístup paní Gottwaldové!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

zákoník práce, ZP 2017, DPČ, překážky v práci, odměňování zaměstnanců, personální agenda, vedení personální agendy, Klára Gottwaldová atd.