Seminář

Zákoník práce v roce 2014 po rekodifikaci NOZ

Bonus tablet PRESTIGIO MultiPad 7.0 ULTRA+

Ing. Libuše Neščáková MBA

Na semináři představíme účastníkům praktické srovnání základních východisek pracovního práva, budeme presentovat rozbor jednotlivých ustanovení napříč celým zákoníkem práce s ohledem na jeho praktické užití a předáme posluchačům zkušenosti z praxe v rámci aplikace této zákonné normy s vazbou na nový občanský zákoník.

Bonus

pro každého účastníka tablet PRESTIGIO MultiPad 7.0 ULTRA+ | PMP3670B

Seminář je určen:

personálním manažerům, personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, a dále je vhodný i pro další posluchače, kteří chtějí získat aktuální informace k praktické aplikaci zákoníku práce a související problematice.

Cíl semináře:

je podat účastníkům praktické srovnání základních východisek pracovního práva, presentovat rozbor jednotlivých ustanovení napříč celým zákoníkem práce s ohledem na jeho praktické užití a předat posluchačům zkušenosti z praxe v rámci aplikace této zákonné normy s vazbou na nový občanský zákoník.

Obsah semináře:

 • Nová právní úprava od 1. 1. 2014 vč. aplikace předchozích platných novel
 • Zkušenosti z praxe, změny struktury zákona
 • Dopad novel zákona s účinností od 1. 1. 2014 do činnosti personálních a mzdových útvarů
 • Rozbory vybraných ustanovení nového zákoníku práce s dopady do praxe
 • Nové podmínky pro sjednávání pracovní smlouvy na dobu určitou, odchylky od dosavadní právní úpravy
 • Vznik pracovního poměru, zkušební doba a její úskalí, dovolená na zotavenou, pracovní doba
 • Rozvázání pracovního poměru a minimalizace rizik pro zaměstnavatele
 • Problematika odstupného a výpovědní doby
 • Praktický rozbor jednotlivých výpovědních důvodů s ohledem na neplatnost právního úkonu
 • Zmírnění soudem
 • Rozbor nejdůležitějších ustanovení a částí zákona s ohledem na minimalizaci rizik zaměstnavatele
 • Ostatní právní úprava související s problematikou 
 • Diskuse 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Ing. Libuše Neščáková, MBA

získala inženýrský titul na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a titul MBA v rámci ukončení studia London International Graduate School, kde je stávajícím tutorem pracovního práva v manažerském programu pro právníky i neprávníky Executive Master of Laws (LLM) a také tutorem oboru řízení lidských zdrojů v manažerském programu MBA. Kromě svých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.5.2014

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.