Seminář

Zaměstnanecké benefity

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je komplexní rozbor zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní v roce 2019. Budou nastíněny možnosti jejich aplikace tak, aby poskytnutí benefitu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda.

Obsah semináře:

  • základní principy poskytování zaměstnaneckých výhod (rozbor z pohledu zákona o daních z příjmů a pojistných zákonů)
  • benefity z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená) - pohled zaměstnance i zaměstnavatele
  • vymezení vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění a jeho vliv při poskytování benefitů zaměstnancům
  • rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod, vysvětlení daňového a finančního dopadu na příkladech
  • zdůraznění posledních novinek a nově publikovaných výkladů
  • promítnutí poskytování zaměstnaneckých benefitů v účetnictví zaměstnavatele, vazba benefitů na DPH a jiné daně.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.9.2019

9:00 - 13:00

Praha

CUBE Office Center

3590

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.