Seminář

Zaměstnanecké benefity

Nastavte je výhodně jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je komplexní rozbor zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní (nastínění možnosti jejich aplikace tak, aby jejich poskytnutí bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda).

Pokud se semináře nechcete zúčastnit osobně a máte zájem o sledování streamu z přednáškové místnosti, piště prosím na info@kursy.cz

Obsah semináře:

  • základní principy poskytování zaměstnaneckých výhod (rozbor z pohledu zákona o daních z příjmů a pojistných zákonů),
  • benefity z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená) - pohled zaměstnance i zaměstnavatele,
  • vymezení vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění a jeho vliv při poskytování benefitů zaměstnancům,
  • rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod, vysvětlení daňového a finančního dopadu na příkladech,
  • zdůraznění novinek v oblasti zaměstnaneckých benefitů (stravovací paušál apod.),
  • promítnutí poskytování zaměstnaneckých benefitů v účetnictví zaměstnavatele, vazba benefitů na daně (DPH, daň silniční).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2021 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.9.2021

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.