Seminář

Zdanění a pojištění zaměstnaných cizinců v ČR v případových studiích

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Případové studie představují převážnou část semináře.

Seminář je určen:

Pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci.

Cíl semináře:

Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány a s účastníky detailně probírány. Případové studie představují převážnou část semináře. 

Obsah semináře:

Případové studie věnující se následujícím situacím:

 • Jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v jednom členském státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více státech pro jednoho nebo více zaměstnavatelů, výjimky)
 • Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu, řešení situace z pohledu zaměstnavatele, dopady do superhrubé mzdy, oprava
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU z hlediska pojištění
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR z hlediska zdravotního pojištění
 • Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance
 • Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země,
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), jaký je základ daně
 • Vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti)
 • Zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli
 • Povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi,
 • Superhrubá mzda – rozdíly, pokud zaměstnanec pojištěn v ČR nebo v jiném členském státě či ve třetím státě
 • Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele
 • Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,
 • Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce)
 • Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty,
 • Solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů,
 • Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají.

 

Časový  harmonogram  semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - odpolední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.4.2020

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Martina Melicharová, Schaffer & Partner s.r.o.

“Kurz byl velmi zajímavý, věcný a doporučuji ho všem!„

Petra Brejlová, Cemex ČR

“Velice zajímavé a obsáhlé! Určitě doporučuji!„

Petra Hlásková, APRAX CZ, s.r.o.

“Výborný odborný seminář, zodpovězení všech dotazů a do detailu probraná problematika na reálných příkladech. „

O tématu školení

Zaměstnávání cizinců s sebou nese mnoho povinností. Je třeba vědět, které předpisy aplikovat, správně určit příslušnost daného zaměstnance, nezapomenou na výjimky z pravidel a zohlednit smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Na našem kurzu zaměstnávání cizinců se dozvíte vše potřebné - lektorka probere mnoho případových studií a zodpoví Vaše dotazy týkající se zdanění cizinců v České republice.