Seminář

Zaměstnávání cizinců v České republice

- aktuální novely a informace k novému cizineckému zákonu

Co přinese nový cizinecký zákon?

Mgr. Matěj Daněk

Představíme vám základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků, občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou a cizinců z tzv. třetích států. Budeme se zabývat problematikou získávání povolení k zaměstnání, pobytových víz a dlouhodobých pobytů či zvláštních povolení. V rámci semináře probereme aktuální legislativní změny a přípravu nového cizineckého zákona.

Cíl semináře:

Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2023, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1. 7. 2023, dále plánované prodloužení dočasné ochrany a změny ve zdravotním pojištění cizinců a v neposlední řadě i informace o přípravě nového cizineckého zákona, který bude předložen Poslanecké sněmovně. Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (rodinných příslušníků), občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou a cizinců z tzv. třetích států.

Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.

Obsah semináře:

1. Úvod do problematiky

V rámci úvodu vám představíme novelu zákona o pobytu cizinců účinná od 1. 7. 2023, dále plánované změny týkající se prodloužení dočasné ochrany, změny ve zdravotním pojištění cizinců a příprava nového cizineckého zákona. Zmíníme i další připravované změny aktuální ke dni konání semináře. Shrneme jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky.

2. Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana)

Pozornost budeme věnovat institutu dočasné ochrany a právům z ní vyplývajících (volný vstup na trh práce) a dále posledním změnám souvisejícím s prodloužením dočasné ochrany.

3. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
Posluchače seznámíme se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Zvláštní pozornost bude věnována definici rodinného příslušníka. Rozebereme i povinnosti vůči státním úřadům, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak cizince.

4. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
Zvláštní pozornost bude věnována institutu zaměstnaneckých karet, jejich dělení na duální a neduální včetně vlivu tohoto dělení na postup při jejich vyřizování a souvisejících řízení. Dále budou probrány jednotlivé výjimky související s případy, kdy mají cizinci volný přístup na trh práce a kdy stále jsou povinni vyřídit si povolení k zaměstnání. V rámci této části bude také vysvětlen postup při podávání žádostí o zaměstnanecké karty včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.

5. Výjimky a zvláštní povolení
Budeme se věnovat představení alternativních postupů – mimořádnému pracovnímu vízu, modré kartě, kartě vnitropodnikově převáděného zaměstnance, povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.)

5. Závěr a diskuse
Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Seminář je určen:

personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. 

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

Mgr. Matěj Daněk

Matěj Daněk je spolupracujícím advokátem PRK Partners, advokátní kancelář. Vedle praktických otázek pracovního práva, pracovněprávních aspektů právních auditů, hromadného propouštění a kolektivního vyjednávání se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců, zejména v oblasti výkonu práce cizinců, pobytů zahraničních manažerů a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.6.2024

9:00 - 14:00

Praha

Evropská 423/178, Praha 6

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

4.6.2024

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Petra Sobotová, Comdata Czech, a.s.

“Seminář byl poučný, lektor zodpovídal všechny naše dotazy. Celkově jsem byla spokojená a odnesla si důležité informace a rady.„

Mgr. Jana Klimentová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

“Výborný přednášející, velmi dobře zpracovaný podkladový materiál!„

Lenka Zápalová, KS-Europe, s.r.o.

“Naprostá spokojenost!„

Věra Kopáčková, HOFMANN WIZARD s.r.o.

“Vše na 1*!„

Adéla Rašková, ICON COMMUNICATION CENTRES s.r.o.

“Seminář přehledně ujasnil procesy spojené se zaměstnáváním cizinců, oceňuji znalosti a profesionalitu lektora!„

Ing. Eva Šarovská

“Výborně prezentovaný seminář, všechny oblasti byly velmi podrobně a srozumitelně vysvětleny!„

Petra D.

“Kladně hodnotím celkový přednes lektora i organizační zajištění semináře!„

Luboš K.

“Na semináři mě nejvíce zaujalo téma "zaměstnanecká karta"!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

duální a neduální karty, zaměstnávání občanů eu, zaměstnávání cizinců v ČR,  školení zaměstnávání cizinců, cizinci zaměstnávání, Matěj Daněk (lektor) atd.