On-line seminář

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH. Součástí semináře je i upozornění na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku, určení jeho vstupní ceny a způsobu odpisování.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.5.2021

9:00 - 14:00

On-line

3190

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.