Seminář

Zdanění a pojištění cizinců v ČR a vysílání zaměstnanců do zahraničí v příkladech

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Problematika bude vysvětlena na základě jednoduchých případových studií řešených lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu.

Seminář je určen:

pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, dalším pracovníkům HR, finančním manažerům a další odborné veřejnosti, které se problematika týká 

Cíl semináře:

Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Problematika bude vysvětlena na základě jednoduchých případových studií řešených lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu.  

Obsah semináře:

Výklad nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv ve vztahu k českému právu sociálního a zdravotního pojištění, vyslání zaměstnance z a do České republiky, výkon práce ve více státech, situace rodinných příslušníků, zaměstnaných studentů a důchodců. Následovat bude výklad postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právu, jejich použití a vztah k zákonu o dani z příjmů fyzických osob.

Případové studie se budou zejména věnovat následujícím situacím:

 • zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence
 • zahraniční zaměstnanec přijatý českou společností na práci v ČR a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země
 • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi
 • přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice
 • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění
 • přijetí důchodce z EU na práci v ČR
 • jednatel – nerezident  v ČR a nový způsob zdanění v ČR
 • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • vyslaný zaměstnanec a jeho zdanění v ČR a v jiném členském státě EU
 • situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU
 • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do České republiky a řešení situace z pohledu zaměstnavatele
 • zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů
 • další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají. 

Časový  harmonogram  semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - odpolední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.6.2017

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3390

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

Nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009, vyslání zaměstnance z a do České republiky, výkon práce ve více státech, zaměstnávaání studentů a důchodců, postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právu, souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU, přijetí důchodce z EU na práci v ČR, jednatel – nerezident v ČR atd.