Seminář

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích

Detailní návod na roční zúčtování

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Konec zdaňovacího období přináší zaměstnavatelům mnohé otázky týkající se správného pojištění a zdanění nejen zahraničních zaměstnanců, ale i všech těch, kteří pobývali v zahraničí. Zaměříme se nejen na cizince (daňové rezidenty i nerezidenty) včetně uprchlíků z Ukrajiny, ale i na české zaměstnance, jejichž mzda podléhala zdanění v zahraničí. Po krátkém výkladu budou pravidla vysvětlena na případových studiích řešených lektorem se zdůvodněním postupu. Detailně budou probírány podmínky pro roční zúčtování a pro povinnost podání přiznání jednotlivými zaměstnanci podle jejich konkrétní situace. Velký prostor pro dotazy a zapojení účastníků.

Obsah semináře:

Sociální zabezpečení v EU, EHP a Švýcarsku

 • Pravidla pro určení, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky)
 • Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele v zahraničí
 • Zahraniční home-office a sociální zabezpečení (jak nastavit, aby zaměstnanec podléhal pojistným předpisům v České republice)
 • Rámcová výjimka pro zahraniční teleworking a její podmínky
 • Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice (rizika a řešení)
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU

Zdanění zaměstnanců a roční zúčtování

 • Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance včetně občanů Ukrajiny
 • Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele
 • Výběr záloh na dani za práci mimo ČR u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • Opravy záloh na dani z příjmů ze závislé činnost a daně z příjmů (dle zavinění zaměstnavatelem či zaměstnancem)
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň podle daňové rezidence)
 • Vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti českého přijímajícího subjektu)
 • Zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli
 • Zaměstnanci vyslaní z ČR (čeští daňoví rezidenti a daňoví nerezidenti) a jejich roční zúčtování nebo povinnost podání přiznání k dani z příjmů
 • Základ daně při práci daňového rezidenta a nerezidenta v zahraničí
 • Nároky na slevy na dani v průběhu roku a při ročním zúčtování
 • Roční zúčtování v různých situacích zaměstnanců, kdy ano, kdy ne, na co mají nerezidenti nárok
 • Kdy podat daňové přiznání v České republice (kdy možnost, kdy povinnost)
 • Povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi (roční vyúčtování, co do něj uvést)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky zdaňování fyzických osob v souvislosti s mezinárodní problematikou, dále na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení, které se týkají zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.1.2024

9:00 - 14:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.