Seminář

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích

Detailní návod na roční zúčtování

Mgr. Magdaléna Vyškovská

S koncem zdaňovacího období si kladou zaměstnavatelé otázky týkající se správného pojištění a zdanění svých zaměstnanců, kteří jsou cizí státní příslušníci. Seminář je určen pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní zaměstnávající cizince (daňové rezident i nerezidenty) včetně uprchlíků z Ukrajiny. Po krátkém výkladu budou pravidla vysvětlena na případových studiích řešených lektorem se zdůvodněním postupu. Detailně budou probírány podmínky pro roční zúčtování a pro povinnost podání přiznání jednotlivými zaměstnanci podle jejich konkrétní situace. Velký prostor pro dotazy a zapojení účastníků.

Obsah semináře:

 • Pravidla pro určení, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky)
 • Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele v zahraničí
 • Zahraniční home-office a sociální zabezpečení (jak nastavit, aby zaměstnanec podléhal pojistným předpisům v České republice)
 • Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice (rizika a řešení)
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU
 • Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance včetně občanů Ukrajiny
 • Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země
 • Výběr záloh za práci mimo ČR u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • Vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti)
 • Zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli
 • Základ daně při práci daňového rezidenta a nerezidenta v zahraničí
 • Nároky na slevy na dani v průběhu roku a při ročním zúčtování
 • Roční zúčtování v různých situacích zaměstnanců, kdy ano, kdy ne, na co mají nerezidenti nárok
 • Povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi (roční vyúčtování, co do něj uvést)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky zdaňování fyzických osob v souvislosti s mezinárodní problematikou, dále na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení, které se týkají zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.1.2023

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.