On-line seminář

Zdaňování ve vztahu k zahraničí - II. část

Jaroslava Pfeilerová

Cílem série přednášek o zdaňování ve vztahu k zahraničí je seznámení tuzemských fyzických i právnických osob s touto problematikou.

E-learning je určen pro

Cyklus přednášek o zdaňování ve vztahu k zahraničí  je určen pro účetní, ekonomy, daňové specialisty, vedoucí pracovníky, kteří sjednávají  zahraniční obchodní transakce.

Cílem on-line semináře je:

Celá řada českých  podnikatelů rozšiřuje svoji činnost do  zahraničí a naopak zahraničí osoby stále častěji podnikají na našem území.  Tyto aktivity mohou mít  celou řadu podob, které podléhají různým daňovým režimům.  Značná část odpovědnosti  za vybrání a odvod daně ze zdanitelných příjmů nerezidentů je přenesena na tuzemskou společnost, která příslušnou úhradu vyplácí nebo připisuje ve prospěch zahraniční osoby. Nedodržení těchto povinností může mít pro tuzemské osoby negativní finanční dopad. Cílem série přednášek o  zdaňování ve vztahu k zahraničí  je seznámení tuzemských fyzických i právnických osob s touto problematikou.

Obsah on-line semináře

 • Daňové povinnosti tuzemské společnosti  při zaměstnávání cizince – nerezidenta v pracovním poměru (rozdíly od zdaňování rezidenta)
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly – ekonomický zaměstnavatel (případy kdy se jedná a kdy se nejedná o mezinárodní pronájem, účtování, příklady, nejčastější chyby)
 • Daňové dopady v případech vyslání zahraničního zaměstnance k výkonu závislé činnosti na území  ČR, které není mezinárodním pronájmem pracovní síly (rozdíly, možná pochybení, plátce daně, povinnosti tuzemských a zahraničních osob)
 • Zdaňování zahraničních osob vykonávajících na území ČR závislou činnost ve vazbě na vznik stálé provozovny na našem území (rozdíly v případech, kdy stálá provozovna vznikla oproti případům, kdy stálá provozovna na území ČR nevznikla, související daňové povinnosti)
 • Náklady, které může uplatnit tuzemská společnost ve vazbě na zahraniční osobu vykonávající v ČR závislou činnost
 • Vysílání zaměstnanců tuzemských firem do zahraničí (postup při zdanění, určení státu, ve kterém bude odvedena daň z příjmů, případný vznik stálé provozovny)
 • Náhrady, poskytované zaměstnancům vyslaným do zahraničí (cestovní náhrady, ostatní náhrady, daňové posouzení)
 • Diskuze, odpovědi na dotazy.

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci(můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakováníněčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.1.2016

14:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.