Školení na míru

Zdravotní pojištění 2020 - změny se spoustou příkladů

Ing. Antonín Daněk

Na školení na míru na téma Změny ve zdravotním pojištění 2020 se seznámíte se všemi změnami ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2020 a postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Výklad bude vycházet z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů lektora s praxí. Poradíme Vám, na co si dát pozor, aby nevznikl ve zdravotním pojištění problém a budete moci konzultovat vaše konkrétní problémy.

Téma školení: Zdravotní pojištění 2020 - změny se spoustou příkladů z praxe
Termín konání: dle domluvy
Počet účastníků: dle domluvy
Počet dnů konání: 1 den, 4 hodiny (1 hodina = 60 minut)

Časový harmonogram: 

 • 9:00 - 10:45 - školení (1. část)
 • 10:45 - 11:00 - přestávka
 • 11:00 - 13:00 - školení (2. část) + diskuze 
  (časový harmonogram může být upraven dle vašich přání)

Podkladové materiály: zajistí Verlag Dashöfer ve spolupráci s lektorem

Prostory: vhodné školicí prostory Vaší společnosti 
V případě zájmu může vhodné školicí prostory, organizaci, potřebné technické vybavení (projektor, flipchart) a občerstvení pro účastníky zajistit rovněž Verlag Dashöfer.

Návrh obsahu:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2020.
 • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
 • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
 • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.
 • Příklady.

Další témata semináře, aby nevznikl ve zdravotním pojištění problém:

 • Příjmy ze závislé činnosti a zdravotní pojištění v případě současného, budoucího nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu - příklady.
 • Pojmy zaměstnanec a zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele ve zdravotním pojištění.
 • Kdy se v roce 2020 zdravotní pojištění neplatí - rozbor příjmů resp. situací.
 • Vliv zdanění příjmu na placení pojistného zaměstnavatelem.
 • Podmínky při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností.
 • Kdy a jak se řeší ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ? Souběžné příjmy různé povahy, poměrná část minima, přečerpaná dovolená, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání, odměny za výkon funkce aj.
 • Co vás ve zdravotním pojištění čeká, když prohrajete se zaměstnancem soudní spor?
 • Ve kterých situacích se používají čestná prohlášení, která to jsou a jaký je jejich smysl? Co se stane, když se u zaměstnance změní původně oznámené podmínky?
 • Jak postupuje zaměstnavatel, když zaměstnanci poskytne neplacené volno nebo když má vykázánu neomluvenou absenci – jakým způsobem ovlivňuje tato nepřítomnost placení pojistného?
 • Jak v nejrůznějších situacích správně vypočítat a odvést pojistné z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce? Navazující dohody, vazba na výši příjmu, situace specifické právě pro dohody.
 • Kdy je dobré či potřebné komunikovat se zaměstnancem?
 • Kdo a za jakých podmínek oznamuje zdravotní pojišťovně „státní kategorie“? Které situace můžete řešit, když zaměstnankyně nastoupí na mateřskou dovolenou a posléze pečuje o dítě?
 • Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období – ošetřování, příjmy po skončení zaměstnání, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, odstupné, nemoc v průběhu zaměstnání i v ochranné lhůtě aj.
 • Která opatření může zdravotní pojišťovna přijmout v případě porušení zákona? Jaké má k tomuto účelu prostředky?
 • Co všechno musí zaměstnavatel řešit, pokud se rozhodne zaměstnat osobu ze státu Evropské unie nebo ze „třetí“ země? Správné použití kódů. Souběžné příjmy. Co znamená pojem podstatná část výkonu činností? Kdo vám také může odborně pomoci, když máte ve firmě složitou situaci s „evropským“ prvkem?

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.

Cena školení na míru: cena bude stanovena individuálně dle Vaší přesné specifikace a požadavků. Poskytujeme slevy v případě objednávky více školicích dnů, stálým zákazníkům a nevýdělečným organizacím. 

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní…

Více informací a další semináře lektora

Poptávka školení na míru

Input: