Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Školení na míru

Zdravotní pojištění 2019 - změny se spoustou příkladů

Téma školení: Zdravotní pojištění 2019 - změny se spoustou příkladů z praxe
Termín konání: dle domluvy
Počet účastníků: dle domluvy
Počet dnů konání: 1 den, 4 hodiny (1 hodina = 60 minut)

Časový harmonogram: 

 • 9:00 - 10:45 - školení (1. část)
 • 10:45 - 11:00 - přestávka
 • 11:00 - 13:00 - školení (2. část) + diskuze 
  (časový harmonogram může být upraven dle vašich přání)

Podkladové materiály: zajistí Verlag Dashöfer ve spolupráci s lektorem

Prostory: vhodné školicí prostory Vaší společnosti 
V případě zájmu může vhodné školicí prostory, organizaci, potřebné technické vybavení (projektor, flipchart) a občerstvení pro účastníky zajistit rovněž Verlag Dashöfer.

Návrh obsahu:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1. 1. 2019.
 • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
 • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
 • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.
 • Příklady.

Další témata semináře, aby nevznikl ve zdravotním pojištění problém:

 • Příjmy ze závislé činnosti a zdravotní pojištění v případě současného, budoucího nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu - příklady.
 • Pojmy zaměstnanec a zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele ve zdravotním pojištění.
 • Kdy se v roce 2019 zdravotní pojištění neplatí - rozbor příjmů resp. situací.
 • Vliv zdanění příjmu na placení pojistného zaměstnavatelem.
 • Podmínky při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností.
 • Kdy a jak se řeší ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ? Souběžné příjmy různé povahy, poměrná část minima, přečerpaná dovolená, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání, odměny za výkon funkce aj.
 • Co vás ve zdravotním pojištění čeká, když prohrajete se zaměstnancem soudní spor?
 • Ve kterých situacích se používají čestná prohlášení, která to jsou a jaký je jejich smysl? Co se stane, když se u zaměstnance změní původně oznámené podmínky?
 • Jak postupuje zaměstnavatel, když zaměstnanci poskytne neplacené volno nebo když má vykázánu neomluvenou absenci – jakým způsobem ovlivňuje tato nepřítomnost placení pojistného?
 • Jak v nejrůznějších situacích správně vypočítat a odvést pojistné z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce? Navazující dohody, vazba na výši příjmu, situace specifické právě pro dohody.
 • Kdy je dobré či potřebné komunikovat se zaměstnancem?
 • Kdo a za jakých podmínek oznamuje zdravotní pojišťovně „státní kategorie“? Které situace můžete řešit, když zaměstnankyně nastoupí na mateřskou dovolenou a posléze pečuje o dítě?
 • Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období – ošetřování, příjmy po skončení zaměstnání, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, odstupné, nemoc v průběhu zaměstnání i v ochranné lhůtě aj.
 • Která opatření může zdravotní pojišťovna přijmout v případě porušení zákona? Jaké má k tomuto účelu prostředky?
 • Co všechno musí zaměstnavatel řešit, pokud se rozhodne zaměstnat osobu ze státu Evropské unie nebo ze „třetí“ země? Správné použití kódů. Souběžné příjmy. Co znamená pojem podstatná část výkonu činností? Kdo vám také může odborně pomoci, když máte ve firmě složitou situaci s „evropským“ prvkem?

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.

Cena školení na míru: cena bude stanovena individuálně dle Vaší přesné specifikace a požadavků. Poskytujeme slevy v případě objednávky více školicích dnů, stálým zákazníkům a nevýdělečným organizacím. 

Naši lektoři

Již téměř 20 let pracuji ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a od roku 1995 přednáší problematiku placení pojistného na zdravotní pojištění zejména pro odbornou veřejnost.

Poptávka školení na míru

Input:

Doplňující informace

Jak funguje školení na míru?

Na základě Vaší nezávazné poptávky si společně upřesníme Vaše požadavky a přání a sladíme je s našimi možnostmi. Po upřesnění konkrétních podmínek poptávky Vám zašleme nabídku semináře s cenovou kalkulací.

Cena školení na míru:

Cena semináře na míru je individuální a závisí na konkrétních požadavcích zákazníka.

 V ceně školení na míru je:

 • lektorské zajištění školení daného rozsahu
 • uzpůsobení obsahu školení specifikům dané společnosti nebo organizace, včetně možnosti telefonické nebo e-mailové konzultace s lektorem před seminářem
 • příprava lektora a příprava obsahu školení na míru pro danou společnost či organizaci
 • zajištění dopravy lektora na místo konání
 • příprava a tisk podkladových materiálů pro účastníky
 • certifikáty pro účastníky
 • odpovědní servis před a po semináři - k tématu školení nám můžete poslat své dotazy, my je předáme lektorovi a odpovědi Vám budou zodpovězeny přímo na semináři nebo Vám budou zaslány e-mailem 
 • na přání též můžeme zjistit očekávání účastníků a vyhodnotit jejich naplnění po semináři
 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz