On-line seminář

Zdravotní pojištění 2024

- novinky a řešení situací z praxe

Ing. Antonín Daněk

Komplexní pohled na změny ve zdravotním pojištění s přímými dopady do placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem.

Obsah webináře:

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2023 a k 1. 1. 2024. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. Dohody v roce 2024. Předčasný starobní důchod s odloženou výplatou. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.

Které zákony jsou důležité pro zdravotní pojištění? Pracovněprávní vztahy a správné postupy zaměstnavatele. Řešení oprav. Postupy při poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci. Příslušnost ke zdravotní pojišťovně - potvrzení vystavovaná zaměstnavatelem. Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled? Kdy není povinností OSVČ platit zálohy na pojistné? Specifické situace na přelomu let. Jak postupovat, aby bylo správně odvedeno pojistné ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance? Principy evropského práva s dopady do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Kdy lze žádat o prominutí penále a které podmínky je nutné splnit?

…….a spousta dalších informací a zajímavostí.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.12.2023

13:00 - 15:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.