On-line seminář

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a správné postupy

Ing. Antonín Daněk

Desatero základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb kde se dělají chyby.

Obsah webináře:

  • Příslušnost ke zdravotní pojišťovně – doklady vystavované zaměstnavatelem
  • Výkon funkce s odměnou a bez odměny
  • Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
  • Dotazy na zaměstnance před provedením dopočtu a doplatku do minima
  • Čestné prohlášení jako rozhodný doklad pro placení pojistného zaměstnavatelem
  • Opravné kódy ve zdravotním pojištění
  • Spekulativní úvahy zaměstnance nebo zaměstnavatele
  • Příjmy po skončení zaměstnání
  • Oznamování „státních kategorií“ zaměstnavatelem
  • Základní principy a postupy zaměstnavatele u dohod – souběžné příjmy, různé typy dohod, dopočet do minima a bez dopočtu do minima

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.3.2023

13:00 - 15:00

On-line

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.