On-line seminář

Změny v daňovém řádu od roku 2021

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je poskytnutí přehledných informací o změnách v daňovém řádu, přijatých velkou novelou (zákon č. 283/2020 Sb.) s účinností od 1. 1. 2021.

Výběr z obsahu:

  • daňová informační schránka – rozšíření funkcionality,
  • změny ve způsobech podání správci daně,
  • změny v souvislosti s daňovou kontrolou (nová koncepce pro zahájení a ukončení, související oznámení správce daně) a v postupu k odstranění pochybností,
  • úprava lhůt pro podávání daňových přiznání poplatníkem, která se týká i daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2020,
  • problematika záloh na daňový odpočet,
  • změny v sankcích a možnostech jejich prominutí,
  • další změny a novinky (rozšíření možnosti použít daňového konzultanta, přidělování DIČ neobsahujícího rodné číslo apod.),
  • související výklady správce daně.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2020

14:00 - 15:30

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.