Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Výklad všech novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na DPP - připravte se na změny účinné do 1. října

JUDr. Věra Bognárová

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastane u většiny změn od 1. 10. 2023 a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice work-life balance), ale přináší i řadu dalších legislativních změn.

Další termíny seminářů k novele zákoníku práce:

10. října 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích
16. října 2023: Novela zákoníku práce 2023/2024
23. října 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na doručování pracovněprávnich písemností
11. listopadu 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na práci na dálku

Obsah semináře:

V první části semináře Vám nabídneme výklad všech legislativních novinek a dáme prostor pro Vaše dotazy spojené s  jejich aplikací v praxi.

 Ve druhé se soustředíme  právní úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Věnovat se budeme podrobně těmto tématům:

  • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – charakteristika, vznik pracovněprávního vztahu a jeho ukončení
  • Novinky v úpravě dohod na základě novely zákoníku práce (pracovní doba, nárok na dovolenou, překážky v práci)
  • Dohody z pohledu odměňování a cestovních náhrad
  • Nejčastější chyby zaměstnavatelů, judikatura

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.11.2023

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

14.11.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.