On-line seminář

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

Ing. Martin Durec

On-line seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

On-line seminář určen pro:

pro členy výborů společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o problematiku účetnictví těchto účetních jednotek, kteří si chtějí rozšířit znalosti, případně lépe pochopit pokročilé účtování

Cíl on-line semináře:

pokročilým uživatelům účetnictví společenství vlastníků jednotek představit vybraná témata, která se těchto jednotek dotýkají a která bývají problematická. 

Obsah on-line semináře:

  • dotace
  • pojistné plnění
  • majetek společenství
  • příjmy společenství vlastníků vs. příjmy jednotlivých vlastníků
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků
  • problematika odměňování za práci pro společenství vlastníků

Pro začátečníky v oblasti účetnictví SVJ máme připraveno téma s názvem Účetnictví SVJ pro začátečníky. 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

5.11.2020

14:00 - 18:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.