Seminář

Územní plánování

Ing. Eva Fialová

Cílem semináře je podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která je účinná od 1. 1. 2018 a kterou se mění nejen stavební zákon ale i dalších 44 souvisejících zákonů, na úseku územního plánování a také porovnání právní úpravy platné do 31. 12. 2017 s novelizovaným zněním stavebního zákona.

Seminář je určen pro

projektanty, architekty, investory, stavební techniky, manažery stavby, stavbyvedoucí, stavební úřady, právníky působící v oboru a další osoby činné v oblasti přípravy a realizace staveb.

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která je účinná od 1. 1. 2018 a kterou se mění nejen stavební zákon ale i dalších 44 souvisejících zákonů, na úseku územního plánování a také porovnání právní úpravy platné do 31. 12. 2017 s novelizovaným zněním stavebního zákona.

Seminář lze absolvovat samostatně nebo v rámci specializovaného cyklu seminářů v kurzu: Specialista na stavební právo (novela stavebního zákona, správní řád a prováděcí vyhlášky).

Obsah semináře

 • Zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje, změn územních plánů a regulačních plánů
 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění
 • Náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu
 • Územní plán s prvky regulačního plánu
 • Účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
 • Územní studie a územně analytické podklady
 • Lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy
 • Náklady na změny a aktualizace územně plánovací dokumentace
 • a další body novely SZ
 • Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 • Dotazy

Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 13.15 – oběd

13.15 – 15.00 – přednáška (3. část+ diskuse)

Lektor

Ing. Eva Fialová

přední odbornice pro oblast územního plánování, lektorka a členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování. Působí na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako vrchní ministerský rada. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.3.2018

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

územní plánování, novela stavebního zákona, územní plánování seminář, územní plánování kurz, stavební zákon, územní rozvoj, územní plán, územně plánovací dokumentace, atd.

Seminář Praha, vzdělávací kurzy, školení Praha, semináře a kurzy...