Školení na míru

Veřejné zakázky

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Školení na míru na téma Veřejné zakázky Vás seznámí s touto problematikou dle vašich konkrétních požadavků, výklad bude přizpůsoben vaší úrovni znalostí, seznámíte se s aktuální legislativou zadávání veřejných zakázek, postupy pro jednotlivá zadávací řízení a poradíme Vám, na co si dát pozor.

Téma školení: Veřejné zakázky
Termín konání: dle domluvy
Počet účastníků: dle domluvy
Počet dnů konání: 1 den, 5 - 6 hodin (1 hodina = 60 minut)

Časový harmonogram: 

 • 9:00 - 12:00 - školení (1. část)
 • 12:00 - 13:00 - přestávka na oběd
 • 13:00 - 15:00 (16:00) - školení (2. část) + diskuze 
  (časový harmonogram může být upraven dle vašich přání)

Podkladové materiály: zajistí Verlag Dashöfer ve spolupráci s lektorem
Všichni účastníci získají měsíční přístup zdarma do placené sekce portálu www.vzprofi.cz – Veřejné zakázky profi – databáze vzorů a tipů pro zadávání veřejných zakázek.

Prostory: vhodné školicí prostory Vaší společnosti 
V případě zájmu může vhodné školicí prostory, organizaci, potřebné technické vybavení (projektor, flipchart) a občerstvení pro účastníky zajistit rovněž Verlag Dashöfer.

Návrh obsahu:

 • Pojetí právní úpravy veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcích předpisů.
 • Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
 • Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.
 • Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jak se dozví o veřejné zakázce?
 • Kvalifikace dodavatele.
 • Postup v jednotlivých zadávacích řízení krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení.
 • Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele).
 • Náležitosti nabídky dodavatele.
 • Aktuální rozhodovací praxe.
 • Přezkumné řízení.

Cena školení na míru: Cena bude stanovena individuálně dle Vaší přesné specifikace a požadavků. Poskytujeme slevy v případě objednávky více školicích dnů, stálým zákazníkům a nevýdělečným organizacím. 

V ceně školení na míru je mimo jiné i odpovědní servis před a po semináři - k tématu školení nám můžete poslat své dotazy, my je předáme lektorovi a odpovědi Vám budou zodpovězeny přímo na semináři nebo Vám budou zaslány e-mailem. S lektorem je také možné před školením e-mailem nebo telefonicky konzultovat jeho podrobný obsah. 

Lektor

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1998, v roce 2002 ukončil na této fakultě doktorské studium (Ph.D., obor správní právo) a habilitoval se na práci „Veřejné zakázky a PPP projekty“ (2010, obor Finance). Jmenovaný pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek po dobu 2…

Více informací a další semináře lektora

BONUS PRO VÁS

Všichni účastníci získají měsíční přístup zdarma do placené sekce portálu www.vzprofi.cz – Veřejné zakázky profi – databáze vzorů a tipů pro zadávání veřejných zakázek.

Poptávka školení na míru

Input:

O tématu školení

Veřejné zakázky (neboli VZ) a jejich právní úprava se neustále mění. Každou veřejnou zakázku zadává skrze zadávací řízení zadavatel, o její uskutečnění se stará dodavatel veřejné zakázky. Školení vychází z praktických zkušeností s veřejnými zakázkami a aktuální legislativy. Problematika zadávání veřejných zakázek je ukotvena v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterým byl k 1. 10. 2016 nahrazen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Díky tomuto školení se ve veřejných zakázkách rychle zorientujete, lektor výklad upraví přesně podle vaší úrovně znalostí a oblasti vaší působnosti. S odborníkem na danou problematiku budete moci konkrétně prodiskutovat právě to, co je pro Vás důležité a co trápí právě Vaši firmu či organizaci.