Konference

Konference BOZP v roce 2021

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2020 a začátku roku 2021.

23.11.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Letos zajištěn dostatečně velký sál s výraznou rezervou kapacity. 

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Připravovaná témata:

  • legislativní novinky za uplynulé období a výhled na období následující,
  • zkušenosti s novelizovaným zákonem o ochraně veřejného zdraví (změny v kategorizaci, v dozoru nad pracovnělékařskými službami, zrušení povinnosti zpracovat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami)
  • vybraná témata z požární ochrany (panelová diskuse)
  • vybraná témata z ergonomie (panelová diskuse)
  • psychosociální rizika na pracovišti a péče o duševní zdraví zaměstnanců
  • audity a prověrky BOZP na pracovištích
  • právnické okénko
  • bezpečnost regálových systémů
  • krizové plánování a připravenost na mimořádné události (nejen s v souvislosti s jarní pandemií)

Podrobnosti a přednášející budeme postupně doplňovat. 
Dílčí změny v programu vyhrazeny.

Odborný garant a moderátor konference: 
Robert Křepinský, inspektor BOZP odborového svazu UNIOS a předseda výboru pro legislativu rady vlády pro BOZP

Jak vypadal předešlý ročník? 

Program

Zde budete moci již brzo sledovat, postup prací na programu VI. ročníku konference. Nejdříve naznačíme témata příštího ročníku, a pak budeme postupně doplňovat jména a podrobnější anotace. 

Lektoři

Termín a místo konání

23.11.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<