Konference

Konference BOZP v roce 2021

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, MUDr. Jana Hlávková, Ing. Radka Vokurková

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2020 a začátku roku 2021.

23.11.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Letos zajištěn dostatečně velký sál s výraznou rezervou kapacity. 

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Odborný garant a moderátor konference: 
Robert Křepinský, inspektor BOZP odborového svazu UNIOS a předseda výboru pro legislativu rady vlády pro BOZP

Jak vypadal předešlý ročník? 

Ve spolupráci s

Program

Připravovaná témata:

  • legislativní novinky za uplynulé období a výhled na období následující,
  • zkušenosti s novelizovaným zákonem o ochraně veřejného zdraví (změny v kategorizaci, v dozoru nad pracovnělékařskými službami, zrušení povinnosti zpracovat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami)
  • vybraná témata z požární ochrany (blok přednášek)
  • vybraná témata z ergonomie (blok přednášek diskuse)
  • právnické okénko
  • krizové plánování a připravenost na mimořádné události (nejen s v souvislosti s jarní pandemií)

Podrobnosti a přednášející budeme postupně doplňovat. Potvrzené přednášky doplňujeme i se jmény lektorůy níže.
Dílčí změny v programu vyhrazeny.

JUDr. Martin Mikyska

Zásadní změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání podle novely zákoníku práce

JUDr. Martin Mikyska

Podle novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb. dochází k podstatným změnám v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména u smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání, při používání tzv. stop výdělku a také v úpravě průměrného výdělku. 

MUDr. Jana Hlávková

Fyzická zátěž - pohled Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologie práce

MUDr. Jana Hlávková

Charakteristika faktoru fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž) způsoby jeho posuzování a hodnocení. Činnost Národního referenčního pracoviště zejména s ohledem na přípravu legislativy a metodik týkajících se faktoru fyzická zátěž, chystané změny a novinky. Vliv fyzické zátěže na pracovní sílu v ČR – výskyt a trendy profesionálních onemocnění vznikajících v souvislosti s tímto faktorem.

Ing. Radka Vokurková

Hořlavé látky - předpisy a normy upravující jejich skladování

Ing. Radka Vokurková

Vjasnění pojmů, označení nádob od dodavatele, označení provozních nádob, požární odolnost skříní pro ukládání hořlavých látek, označení a vybavení skladů hořlavých látek. Kapacity skladování a problematika kolaudačních rozhodnutí skladů hořlavých látek.

JUDr. Martin Mikyska

Spory o neuznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnance), anebo proti uznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnavatele) před zdravotnickými zařízeními, správními orgány i soudy

JUDr. Martin Mikyska

Uznání nebo neuznání nemoci z povolání může vyvolat negativní reakci té strany pracovněprávního vztahu, které nebylo vyhověno. Příspěvek bude zaměřen na právní obranu proti neuznání nebo naopak proti uznání nemoci z povolání.

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Jana Hlávková

Vedoucí Národní referenční laboratoře pro fyziologii a psychofyziologii práce ve Státním zdravotním ústavu

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

23.11.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Akce bude mít doprovodný program v podobě expozic dodavatelů OOPP, služeb a dalších řešení v předsálí konferenčních prostor.


Předchozí ročníky

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<