Konference

Konference BOZP v roce 2021

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, Ing. Radka Vokurková, plk. Ing. Michal Valouch, Mgr. Radim Pektor, MUDr. Lukáš Šoltys, Ing. Karel Pulec, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., Mgr. Matyáš Fošum, Ing. Milan Kondziolka

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2020 a začátku roku 2021.

14.12.2020

9:00 - 16:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP letos bude – on-line 

Konference BOZP, původně přeložená na květen následujícího roku, se uskuteční 14.12.2020. Hlavními tématy konference budou Fyzická zátěž a Požární ochrana, kromě toho zazní i několik příspěvků k aktuálním novinkám.  

S kódem BOZPBUDE v registračním formuláři 10 % sleva z účastnického poplatku

Akce proběhne v podobě on-line streamu na uzavřeném kanále YouTube. Ve čtvrtek nebo pátek před akcí zašleme registrovanýnm YouTube odkaz, kde bude možné konferenci sledovat a složku s podklady v elektronické formě. 

Očekávat můžete:

  • profesionálně zvládnutou akci se zajímavým obsahem (náš tým během podzimní sezony výrazně produkčně významně vyzrál), i proto jsme se rozhodli akci uspořádat ještě letos,
  • interaktivitu v podobě možnosti pokládat dotazy prostřednictvím chatu,
  • možnost procházet přednášky zpětně v záznamu a vracet se k důležitým pasážím programu (bude přístupné minimálně 4 dny),
  • podklady zaslané v elektronické podobě před akcí v tradiční úpravě přehledné publikace,
  • aktuality i témata s dlouhodobým významem v podání kvalitních lektorů.

Věříme, že se nám na akci podaří zachovat maximum atmosféry, na kterou jste zvyklí z předchozích prezenčních ročníků!

Těšíme se na setkání!

Akce se uskuteční 14.12.2020 v podobě on-line streamu uzavřeným kanálem YouTube.
Program na této webové stránce je již finálním programem prosincové on-line konference. 
Všichni zaregistrovaní budou v blízké době kontaktováni s nabídkou účasti v tomto termínu. 
Děkujeme za pochopení! 

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Odborný garant a moderátor konference: 
Robert Křepinský, inspektor BOZP odborového svazu UNIOS a předseda výboru pro legislativu rady vlády pro BOZP

Jak vypadal předešlý ročník? 

Ve spolupráci s

Robert Křepinský

9:00 - 9:15

Novinky v BOZP z hlediska legislativy

Robert Křepinský

zobrazit více
JUDr. Martin Mikyska

9:15 - 9:40

Zásadní změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání podle novely zákoníku práce

JUDr. Martin Mikyska

zobrazit více
JUDr. Martin Mikyska

9:40 - 9:50

COVID-19 jako nemoc z povolání a možnosti odškodnění

JUDr. Martin Mikyska

zobrazit více
Mgr. Matyáš Fošum

9:50 - 10:00

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a úprava PLS v nouzovém stavu

Mgr. Matyáš Fošum

zobrazit více
Dotazy / Diskuse

10:00 - 10:20

Dotazy / Diskuse

zobrazit více
Přestávka

10:20 - 10:35

Přestávka

zobrazit více
Fyzická zátěž

Fyzická zátěž

zobrazit více
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

10:35 - 11:00

Nemoci z povolání způsobené fyzickou zátěží

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

zobrazit více
Mgr. Radim Pektor

11:00 - 11:30

Měření fyzické zátěže - pohled autorizované laboratoře

Mgr. Radim Pektor

zobrazit více
Ing. Milan Kondziolka

11:30 - 11:55

Rizikový faktor Fyzická zátěž - pohled OZO v prevenci rizik

Ing. Milan Kondziolka

zobrazit více
JUDr. Martin Mikyska

11:55 - 12:20

Spory o neuznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnance), anebo proti uznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnavatele) před zdravotnickými zařízeními, správními orgány i soudy

JUDr. Martin Mikyska

zobrazit více
MUDr. Lukáš Šoltys

12:20 - 13:00

Zlepšování ergonomie výroby a eliminace rizika vzniku nemocí z povolání

MUDr. Lukáš Šoltys

zobrazit více
Dotazy / Diskuse

13:00 - 13:40

Dotazy / Diskuse

zobrazit více
Přestávka

13:40 - 14:00

Přestávka

zobrazit více
Požární ochrana

Požární ochrana

zobrazit více
Ing. Karel Pulec

14:00 - 14:25

Nácvik havarijní připravenosti (PO, BOZP, OŽP)

Ing. Karel Pulec

zobrazit více
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

14:25 - 15:05

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

zobrazit více
plk. Ing. Michal Valouch

15:05 - 15:30

Požárně bezpečnostní aspekty provozu elektromobilu

plk. Ing. Michal Valouch

zobrazit více
Dotazy / Diskuse

15:30 - 15:45

Dotazy / Diskuse

zobrazit více
Ing. Radka Vokurková

15:45 - 16:15

Hořlavé látky - předpisy a normy upravující jejich skladování

Ing. Radka Vokurková

zobrazit více

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

plk. Ing. Michal Valouch

Vystudoval VŠB TU v Ostravě, obor Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. V současné době působí jako vedoucí oddělení stavebně technické prevence na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR. Je členem normalizační komise Požární bezpečnost staveb - TNK 27 a dalších pracovních skupin a komisí, které se podílí na…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Radim Pektor

Je spolumajitelem společnosti PREVENTADO s.r.o. podnikající v oblastech pracovnělékařských služeb, ergonomie, BOZP-PO a EHS softwarových řešení. Vystudoval obor ochrana veřejného zdraví na Ostravské univerzitě. Již při studiu se aktivně zajímal o fyziologii člověka a od roku 2006 pracuje v autorizované laboratoři fyziologie a ergonomie práce. Je…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Lukáš Šoltys

předseda České ergonomické společnosti, spoluvlastník a výkonný ředitel Premedis s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Karel Pulec

Působí více než 35 let v oboru hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, kde v minulosti působil především na výrobních a technických pozicích. V současnosti pracuje jako bezpečnostní technik u společnosti, která provádí povrchovou těžbu a zpracování kameniva v 8 krajích České republiky. Ve svých přednáškách čerpá…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Vystudoval VŠB TU Ostrava obor TPO BP a dále doktorandské studium na FBI VŠB TU Ostrava. Je absolventem postgraduálního studia stavebního práva na PF UK v Praze. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS, je soudním znalcem v oboru požární ochrana. Pracuje pro ÚNMZ, kde je členem TNK 27 - PBS, zde je současně předsedou a v TNK 132 – Technické…

Více informací a další semináře lektora

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Vedoucí centra odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Matyáš Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, a to od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici vrchního ministerského rady, vedoucího oddělení hygieny práce a pracovního lékařství.  

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

14.12.2020

9:00 - 16:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři


Předchozí ročníky

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<