Seminář

Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb

Robert Křepinský, MUDr. Anežka Sixtová, MUDr. Jana Šalandová, MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., JUDr. Martin Mikyska

V době konání kulatého stolu bude necelý měsíc účinná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mimo jiné upravuje poskytování pracovnělékařských služeb. Zakrátko bude platná také nová prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která nahradí vyhlášku č. 79/2013 Sb. Kulatý stůl přinese diskusi na téma změn, které nová úprava přinese pro praxi v pracovnělékařských službách.

V době konání kulatého stolu bude necelý měsíc účinná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mimo jiné upravuje poskytování pracovnělékařských služeb. Zakrátko bude platná také nová prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která nahradí vyhlášku č. 79/2013 Sb. Kulatý stůl přinese diskusi na téma změn, které nová úprava přinese pro praxi v pracovnělékařských službách. Na úvod vystoupí se souvislejšími příspěvky

  • zástupce zaměstnavatele a odborně způsobilých osob v prevenci rizik,
  • zástupce státní správy,
  • zástupce poskytovatelů PLS a
  • zástupce státního dozoru.
  • právník se specializací na pracovněprávní vztahy

Následovat bude moderovaná diskuse všech do které se mohou zapojit všichni přítomní. Zapojte se i Vy, nebo si jen přijďte vyslechnout odbornou diskusi na mimořádně aktuální téma! Pozváno je mnoho zajímavých hostů.  

PROGRAM

8:30 - 9:00 --- Registrace ---
9:00 - 9:30 Nová úprava pracovnělékařských služeb z pohledu zástupce zaměstnavatele
Robert Křepinský
Rada vlády pro BOZP
9:30 - 9:50 Nová úprava pracovnělékařských služeb z pohledu poskytovatele
MUDr. Jana Šalandová
Česká preventivní s.r.o.
9:50 - 10:10 Nová úprava pracovnělékařských služeb z pohledu státního zdravotního dozoru
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
10:10 - 10:30  Nová úprava pracovnělékařských služeb z pracovněprávního pohledu
JUDr. Martin Mikyska
advokát a soudní znalec
10:30 - 10:45  --- Přestávka na kávu ---
10:45 - 12:15

Nová úprava pracovnělékařských služeb
MUDr. Anežka Sixtová
Ministerstvo zdravotnictví ČR

12:15 - 13:15 --- Oběd ---
13:15 - 14:45 I. diskusní blok
14:45 - 15:00 --- Přestávka na kávu ---
15:00 - 16:30 II. diskusní blok
16:30  --- Závěr kulatého stolu ---

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Anežka Sixtová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1980. Od ukončení studia až do konce roku 2002 pracovala v hygienické službě, kde se věnovala problematice ochrany zdraví při práci. Od roku 2003 do roku 2016 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví ve funkci…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Ivan Kučera,, Ph.D.

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.11.2017

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.