Konference

Konference BOZP v roce 2024

Robert Křepinský

IX. ročník oblíbené akce pro všechny, kterých se profesně dotýká problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci se v jednotlivých přednáškách v podání kvalitních odborníků vyslechnou přednášky na dlouhodobě významná témata z oboru, ale dozví se i o novinkách, které se v oblasti za udály za uplynulý rok a očekávaných událostech pro nadcházející období. Akci tradičně doprovází rozsáhlá výstava dodavatelů řešení a služeb pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

20.11.2023

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

20.11.2023

9:00 - 16:30

On-line

Přístup pošleme e-mailem

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP je v kontextu ČR zásadní oborová akce se skvělým obsazením řečníků.

Nejde jen o školení, jedná se o důležité setkání odborníků a příležitost vyměnit si informace a zkušenosti i na neformální úrovni.

V předsálí konference bude probíhat doprovodný program v podobě výstavy významných dodavatelů výrobků a služeb. Součástí bude, jako v uplynulých letech, také poradenský stánek Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy pojišťovny Kooperativa. 


Právě v těchto dnech se naplno rozbíhají přípravy devátého pokračování konference BOZP. Letos oslovíme odborníky na oblasti jako je:

 • hygiena práce 
 • bezpečnost a revize VTZ 
 • technická normalizace
 • práce ve výškách
 • ergonomie
 • požární ochrana
 • pracovní právo a odškodňování opškození zdraví z práce

Všechny tyto obory se v BOZP prolínají. Odborníci na jednotlivé oblasti předvedou, co je na nich podle jejich názoru pro BOZP důležitého a co by proto odborně způsobilé osoby v prevenci rizik měly mít na zřeteli. Zároveň ve svých příspěvcích zareagují na aktuální vývoj v oboru. 

Přijďte potkat přední osobnosti oboru (mnoho z nich, pokud přímo nepřednášejí, zveme jako hosty) i obdobně zaměřené kolegy a vyměňte si s nimi zkušenosti. 

Moderátor a odborný garant: Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. 


Témata v jednání a zvažovaná pro letošní rok:

 • poznatky dozoru a pověřené organizace z terénu, v souvislosti s poslední úpravou zajištění bezpečnosti VTZ 
 • závaznost technických norem a BOZP
 • co vše by měla OZO v prevenci rizik vědět o práci ve výškách
 • kategorizace práce - co je a co není kategorizace, její současný význam a její perspektivy do budoucna 
 • na co OZO v prevenci rizik zapomínají v souvislosti s požární ochranou
 • co přispívá nebo naopak nepřispívá k vytvoření bezpečného pracoviště
 • novinky v legislativě a jejich dopad do praxe 
 • legislativní novinky a jejich dopad na praxi na pracovištích

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp23/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

20.11.2023

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

20.11.2023

9:00 - 16:30

On-line

Přístup pošleme e-mailem

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

VIII. ročník 21.11.2022   >>více<<

VII. ročník 22.11.2021    >>více<<

VI. ročník 14.12.2020     >>více<<

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<