skbozp23

Konference

Konference BOZP v roce 2024

Robert Křepinský

9. ročník populárního setkání pro všechny zainteresované v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posluchači si od renomovaných odborníků vyslechnou přednášky na aktuální témata, novinky z uplynulého roku i informace o událostech očekávaných pro příští období. Tradičně je akce doplněna velkou výstavou dodavatelů řešení a služeb pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

20.11.2023

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Tristar

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

20.11.2023

9:00 - 16:30

On-line

Přístup pošleme e-mailem

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP je v kontextu ČR zásadní oborová akce se skvělým obsazením řečníků.

Nejde jen o školení, jedná se o důležité setkání odborníků a příležitost vyměnit si informace a zkušenosti i na neformální úrovni.

V předsálí konference bude probíhat doprovodný program v podobě výstavy významných dodavatelů výrobků a služeb. Součástí bude, jako v uplynulých letech, také poradenský stánek Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy pojišťovny Kooperativa. 


JIž naplno běží přípravy devátého pokračování konference BOZP. Letos oslovíme odborníky na oblasti jako je:

 • hygiena práce 
 • bezpečnost a revize VTZ 
 • technická normalizace
 • práce ve výškách
 • ergonomie
 • požární ochrana
 • pracovní právo a odškodňování opškození zdraví z práce

Všechny tyto obory se v BOZP prolínají. Odborníci na jednotlivé oblasti předvedou, co je na nich podle jejich názoru pro BOZP důležitého a co by proto odborně způsobilé osoby v prevenci rizik měly mít na zřeteli. Zároveň ve svých příspěvcích zareagují na aktuální vývoj v oboru. 

Přijďte potkat přední osobnosti oboru (mnoho z nich, pokud přímo nepřednášejí, zveme jako hosty) i obdobně zaměřené kolegy a vyměňte si s nimi zkušenosti. 

Moderátor a odborný garant: Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. 


Témata v jednání a zvažovaná pro letošní rok:

 • poznatky dozoru a pověřené organizace z terénu, v souvislosti s poslední úpravou zajištění bezpečnosti VTZ 
 • závaznost technických norem a BOZP
 • co vše by měla OZO v prevenci rizik vědět o práci ve výškách
 • kategorizace práce - co je a co není kategorizace, její současný význam a její perspektivy do budoucna 
 • na co OZO v prevenci rizik zapomínají v souvislosti s požární ochranou
 • co přispívá nebo naopak nepřispívá k vytvoření bezpečného pracoviště
 • novinky v legislativě a jejich dopad do praxe 
Kamil Procházka

8:50 - 9:40

Co nám o bezpečnosti práce zapomněli říct?

Kamil Procházka

.... a do zákona to nenapsali. Jak zlepšovat bezpečnost práce tam, kde to má smysl.

Robert Křepinský

9:40 - 10:00

Novinky v legislativě BOZP

Robert Křepinský

Mgr. Matyáš Fošum

Chystané změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Mgr. Matyáš Fošum

Bc. Petra Dobešová, LL.M.

10:30 - 11:15

Mýty a fakta v kategorizaci prací z pohledu hygienika práce

Bc. Petra Dobešová, LL.M.

Cílem příspěvku je vyvrátit nejčastější mýty v kategorizaci prací a minimalizovat tak související frustraci kolegů a kolegyň, kteří kategorizaci prací zpracovávají, nebo se na ní podílejí jiným způsobem.

Příspěvek rozebere 10 nejčastěji tradovaných mýtů v oblasti kategorizace prací, které zcela zbytečně komplikují práci zainteresovaných stran a které jsou mnohdy příčinou naprosto zbytečných frustrací. Srovná je s fakty a přidá praktické tipy, jak si s nimi poradit či předejít komplikacím.

Ing. Pavel Vojík

11:15 - 12:00

Revize elektrických spotřebičů

Ing. Pavel Vojík

Dalibor Plíšek

13:15 - 14:00

Přístupy na střechy - OOPP proti pádu vs. kolektivní ochrana

Dalibor Plíšek

Časté mýty a očekávání při navrhování bezpečného přístupu nejen na střechu. Když se návrh či norma potkává s praxí...

Mgr. Radim Pektor

14:30 -15:00

Home office a ochrana zdraví

Mgr. Radim Pektor

Ergonomické zásady související s riziky vznikajících při práci na home office, legislativní a normativní požadavky, mikroklimatimatické podmínky, uspořádání pracoviště, zdravé sezení, práce s PC, přetěžování pohybového aparátu vč. karpálního tunelu, tipy na zvýšení efektivity, ergonomické pomůcky, kompenzační cviky ad.

JUDr. Bc. Michal Peškar

14:30 - 15:00

Homeoffice z hlediska nové úpravy v zákoníku práce

JUDr. Bc. Michal Peškar

Rekapitulace nové úpravy home office, otázky, které ani nová úprava neřeší, možné otázky stran odpovědnosti zaměstnavatele, když k výkonu práce dochází mimo jeho pracoviště. 

JUDr. Bc. Michal Peškar

15:30 - 16:00

Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za poškození zdraví

JUDr. Bc. Michal Peškar

Pracovněprávní návaznosti zdravotní nezpůsobilosti s ohledem na novou judikaturu. 

plk. Ing. Jiří Hošek

16:00 - 16:30

Fotovoltaika a elektromobilita z hlediska PO

plk. Ing. Jiří Hošek

kpt. Ing. Ivana Sitařová

16:30 -17:00

Chyby v dokumentaci Požární ochrany

kpt. Ing. Ivana Sitařová

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

20.11.2023

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Tristar

Přihlásit Připomenout

4990

20.11.2023

9:00 - 16:30

On-line

Přístup pošleme e-mailem

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

VIII. ročník 21.11.2022   >>více<<

VII. ročník 22.11.2021    >>více<<

VI. ročník 14.12.2020     >>více<<

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<