Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

Mateřská škola v roce 2017 - konference

Cílem konference Mateřská škola v roce 2017 je vyčlenit některé činnosti mateřské školy, které jsou spojeny s novelou školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání, nebo se změnou Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a to z úhlu pohledu zajištění vzdělávání, provozu mateřské školy, právní úpravy stanovené zákoníkem práce a správním řádem.

Seminář je určen především pro: 

učitelky a ředitelky mateřských škol a ostatní pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga nebo budoucí asistenty pedagoga.

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

On-line seminář
Čt 3.8.2017
On-line

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Seznámení s pravidly sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkonu práce v těchto závazkových vztazích. Seminář se zaměří na odlišnosti závazků založených dohodami od pracovního poměru, na povinnosti smluvních stran a možnosti uplatnění smluvní svobody při…

On-line seminář
Út 8.8.2017
On-line

Režim přenesení daňové povinnosti 2017

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky přenesené daňové povinnosti při vybraných plněních mezi tuzemskými plátci v podmínkách roku 2017 se zdůrazněním změn od 1. 7. 2017.

Seminář
Út 15.8.2017
Praha

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní 2017/2018 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní, a to jak z pohledu zaměstnance, tak i zaměstnavatele, se zdůrazněním změn pro roky 2017 a 2018.

Seminář
Čt 17.8. - 18.8.2017
Praha

Personalistika a mzdová problematika od A-Z - AKTUÁLNĚ Změny pro rok 2017 a 2018

Na semináři se seznámíte s připravovanou změnou v Zákoníku práce v roce 2017, ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Seminář
Po 21.8.2017
Po 6.11.2017
Praha

Personální agenda krok za krokem Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seznámíte se základními oblastmi HR, které jsou nezbytné pro úspěšné fungování personálního oddělení.

On-line seminář
Út 22.8.2017
On-line

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy včetně zdůraznění změn daných červencovou novelou zákona o daních z příjmů.

Seminář
Út 22.8.2017
Út 26.9.2017
Praha

Novela zákona o DPH 2017 - včetně novely od 1. 7. 2017

Daňová poradkyně Olga Holubová bude na semináři hovořit o změnách, které nastaly v zákoně o DPH v roce 2017.

Seminář
St 23.8.2017
Praha

Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v r. 2017 + výhled na r. 2018

Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Je určen především pro mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí. Na tomto semináři se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice pro…