Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace

Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

DPH 2017 v praxi - příklady, příklady, příklady... 

V rámci tohoto semináře budou na příkladech z praxe probrána nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

Seminář je určen především pro: 

pokročilé účetní a daňové poradce, vlastní příklady jsou vítány.

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

Seminář
Po 20.11.2017
Praha

Případové studie - zdanění cizinců v ČR a zaměstnanců vyslaných do zahraničí z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv

Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z…

Konference
Po 20.11. - 21.11.2017
Praha

Povinnosti v podnikové ekologii a BOZP v roce 2018 Last Minute sleva 20 %

Dvoudenní konference pro odborníky na podnikovou ekologii a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navazuje na úspěšné akce z uplynulých let. Konference budou doplněny paralelním programem v podobě kulatých stolů a společenským večerem. V rámci jednoho účastnického poplatku…

Konference
Po 20.11.2017
Praha

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018 Last Minute sleva 10 %!

Odpady a životní prostředí z pohledu podniků, materiálové toky odpadů, hlášení odpadů do ISPOP, nakládání s chemickými látkami a směsmi (CLP, REACH, 258/2000), prevence havárií, ochrana vod a ovzduší v souvislosti s novou legislativou v roce 2018.

Konference
Po 20.11.2017
Praha

Společenský večer

Společenský večer pro účastníky konferencí: Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018 (II. ročník), BOZP v roce 2018 a Kulatého stolu k nové úpravě pracovnělékařských služeb. Půjde o méně formální část obou jednacích dní, kde ale samozřejmě bude možné ...

Seminář
Po 20.11.2017
Praha

Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb

V době konání kulatého stolu bude necelý měsíc účinná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mimo jiné upravuje poskytování pracovnělékařských služeb. Zakrátko bude platná také nová prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službách a…

Seminář
Út 21.11.2017
Út 12.12.2017
Pá 19.1.2018
Praha

Aplikace informací vydaných GFŘ k novele zákona o DPH Jak minimalizovat rizika neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH

Cílem semináře je komplexní rozbor informací GFŘ vydaných k novele zákona o DPH od 1. 7. 2017. Dozvíte se, jak minimalizovat rizika neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Budou zdůrazněny nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH.

Konference
Út 21.11.2017
Praha

Konference BOZP v roce 2018 Last Minute sleva 10 %!

Konference otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2017 a začátku roku 2018.

On-line seminář
Út 21.11.2017
On-line

Zápůjčky a úvěry v daních

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky zápůjček a úvěrů zejména z pohledu zákona o daních z příjmů. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017.

Seminář
St 22.11.2017
Praha

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2017 a změny v účetní závěrce platné pro rok 2018

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2017 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.

Seminář
Čt 23.11.2017
Praha

Psychologické základy řízení a vedení NOVINKA

Kurz je zaměřen na základní psychologické principy, o které se opírá účinné řízení spolupracovníků. Věnuje se rozdílům ve vlastnostech, chování, motivaci i dalších výkonových předpokladech zaměstnanců, tomu, jak je využít i jak zvolit vhodný řídící styl vedoucího,…