Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

Cestovní náhrady 2017

Rádi byste se dozvěděli vše o problematice cestovních náhrad? Poté právě pro Vás je určen seminář Cestovní náhrady v roce 2017, na kterém oblíbená lektorka Jaroslava Pfeilerová seznámí účastníky zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.   

Seminář je určen především: 

zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře a také pro OSVČ. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.   

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

Seminář
Út 23.5. - 24.5.2017
Čt 15.6. - 16.6.2017
St 18.10. - 19.10.2017
Brno
Praha

Mzdová účetní - začínáme

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců …aj.)

Seminář
St 24.5.2017
Praha

Corporate Compliance - novinky a aktuální trendy

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance a poradit, jak zohledňovat a prosazovat tyto aktuální změny v praxi.

Konference
St 24.5.2017
Praha

Cizinci na pracovišti z pohledu pracovního práva, daňového práva a interkulturního managementu Akce 1+1 zdarma aneb ve dvou se to lépe táhne!

Poskytnutí přehledu v pracovněprávní a daňové legislativě, která upravuje zaměstnávání cizinců, odpovědět na aktuální otázky, které zaměstnavatelé v současné době řeší. A v neposlední řadě seznámit posluchače s poznatky interkulturního managementu, které mohou přispět k vytvoření kvalitních vztahů na pracovišti a prohloubit vzájemné porozumění a spolupráci.

Seminář
Čt 25.5.2017
Praha

Důsledky nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích pro uživatele prostředků Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Dne 22. února 2017 a následně dne 28. února 2017 jako druhá revize byl zveřejněn upravený text návrhu nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích, v němž je zapracován postoj Rady v prvním čtení k přijetí návrhu nařízení. Tento seminář na změny aktuálně reaguje.

Seminář
Čt 25.5.2017
Praha

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář se věnuje zákonu o odpadech, který byl v poslední době několikrát novelizován, poslední novelizace proběhla na jaře letošního roku. Obsahem je představení nových povinností i novel prováděcích předpisů.

Seminář
Pá 26.5.2017
Čt 5.10.2017
Praha

Small Talk - (bez)významná konverzace

Praktický seminář zaměřený na small talk, který navzdory svému názvu nabývá v dnešní době na významu a jeho ovládání Vás výrazně posune dopředu při (ne)závazné konverzaci.

Seminář
Po 29.5.2017
Po 19.6.2017
Po 18.9.2017
Po 4.12.2017
Brno
Praha

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum 2017 BONUS 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny Zákoník práce profi PLUS

seznámení s převážně základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Zohledněna bude rovněž vazba na nový občanský zákoník.

Seminář
Po 29.5. - 30.5.2017
Čt 21.9. - 22.9.2017
Praha

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS - dvoudenní

V průběhu semináře se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidace zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, atd.

Seminář
Po 29.5.2017
Čt 29.6.2017
Praha

DPH 2017 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Seminář
Út 30.5.2017
Praha

Účetní a daňové doklady - fakturace 2017 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH BONUS 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny DU aktuality profi

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.