Seminář

Kolektivní vyjednávání a odborové organizace Jaká jsou vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací?

Mgr. Daniel Vejsada

5.3.2024, On-line

Upozorníme vás na některá pochybení běžná v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivních smlouvách. Prodiskutujeme také samotný proces kolektivního vyjednávání. Poradíme vám, jak postupovat v případě, že se dohoda…

Seminář

Zaměstnávání cizinců v České republice - aktuální novely a informace k novému cizineckému zákonu Co přinese nový cizinecký zákon?

Mgr. Matěj Daněk

5.3.2024, Praha
5.3.2024, On-line
23.4.2024, Praha
23.4.2024, On-line
4.6.2024, Praha
4.6.2024, On-line

Představíme vám základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků, občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou a cizinců z tzv. třetích států. Budeme se zabývat problematikou získávání povolení k…

On-line seminář

Základy Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence Alternativní pedagogické směry a zajímavé výchovně-vzdělávací strategie jsou přínosem pro nový pohled na plánování a realizaci různých témat a námětů.

Mgr. Lenka Polášková

5.3.2024, On-line

V budoucnu budou pedagogové nuceni pružněji reagovat a přistupovat k plánování a realizaci témat s přihlédnutím k aktuálnímu složení kolektivu dětí.

On-line seminář

Zdravotní pojištění - chyby a správné postupy zaměstnavatele Desatero základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb kde se dělají chyby

Ing. Antonín Daněk

7.3.2024, On-line

Na které oblasti je zapotřebí se ve zdravotním pojištění především zaměřit při odvodu pojistného a plnění dalších povinností zaměstnavatelem, aby vám nevznikl u zdravotní pojišťovny problém?

On-line konference

Daňové přiznání právnických osob 2023 Co udělat a na co se ještě zeptat před odevzdáním daňového přiznání

Ing. Mgr. Eva Horáková, Mgr. Jaroslava Filipová, MVDr. Milan Vodička, RNDr. Ivan Brychta

8.3.2024, On-line

Dozvíte se o fungování portálu MOJE daně i to, jak přes něj můžete podat daňové přiznání. Budete upozorněni na chyby, které se objevují v daňových přiznáních a které není třeba opakovat. Ujistíte se, zda máte správné náklady v daňových, a zkontrolujete ty, které mají být v…

On-line konference

Daňové přiznání fyzických osob 2023 Co udělat a na co se ještě zeptat před odevzdáním daňového přiznání

Ing. Mgr. Eva Horáková, Mgr. Jaroslava Filipová, RNDr. Ivan Brychta, MVDr. Milan Vodička

8.3.2024, On-line

Dozvíte se o fungování portálu MOJE daně i to, jak přes něj můžete podat daňové přiznání. Budete upozorněni na chyby, které se objevují v daňových přiznáních a které není třeba opakovat. Ujistíte se, zda máte správné náklady v daňových, a zkontrolujete ty, které mají být v…

Seminář

Novinky v daních a účetnictví 2024 Co přinese konsolidační balíček i jiné novinky v roce 2024?

Ing. Jan Molín, Ph.D.

11.3.2024, On-line

Vládní konsolidační (ozdravný) balíček má za úkol v následujících letech snížit deficit státního rozpočtu. Novelizoval více 65 právních předpisů. Společně si projdeme novinky z oblasti daní a účetnictví účinné od roku 2024, které by Vám neměly…

On-line seminář

Agrese a agresivita dítěte v MŠ Máte ve třídě agresivní dítě?

Mgr. Marika Kropíková

11.3.2024, On-line

Pozorujete u některého z dětí ve Vaší třídě projevy agresivity a hledáte účinné strategie pro její řešení? Na on-line semináři „Agrese a agresivita dítěte v MŠ“ Vám Mgr. Marika Kropíková nabídne hluboký vhled do této stále více aktuální…

Seminář

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení Seznamte se s platným nařízením

Ing. Zdeněk Šenovský

12.3.2024, Praha
9.4.2024, On-line
10.9.2024, Praha
22.10.2024, On-line

Seznamte se zákonem o posuzování shody a požadavků na strojní zařízení a také s nařízením vlády pro strojní zařízení.

On-line seminář

Plánované omezení PFAS látek ve výrobcích Připravte se na změny včas

Ing. Lenka Jirátová Lišková

12.3.2024, On-line

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) jsou velkou skupinou syntetických chemických látek, které jsou široce používány. Mají výborné užitné vlastnosti. Obsahují jednu z nejsilnějších vazeb v organické chemii vazbu mezi uhlíkem a fluorem, což je důvodem jejich perzistence v…

On-line seminář

Nový stavební zákon - je po novelách skutečně lepší? Seminář je akreditovaný MVČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků

Ing. arch. Hana Krupníková

12.3.2024, On-line

Zorientujte se ve změnách, které novelizovaný nový stavební zákon přináší! Na akreditovaném semináři získáte komplexní přehled o novém stavebním zákonu (č. 283/2021 Sb. a novela č. 152/2023 Sb.). Zjistíte, jaké přináší změny a jak je efektivně implementovat do vaší…

Seminář

Zákon o potravinách a nová legislativa pro výrobce potravin Co přinesla novela zákona č. 174/2021 Sb.?

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

13.3.2024, Praha
13.3.2024, On-line

Od 12. května 2021 je účinná novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Zákon č. 174/2021 Sb. přinesl mimo jiné dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Dále byla upravena pravidla pro uvádění loga Česká potravina. Rozšířena byla…

On-line seminář

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

13.3.2024, On-line

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

On-line seminář

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy Jak zapojit VR do výuky a neztratit nad ní kontrolu Inspirujte se příklady z praxe

Ing. Tereza Patočková

14.3.2024, On-line
11.6.2024, On-line

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z…

On-line seminář

ELDP za rok 2023

Ing. Ivana Zatloukalová

14.3.2024, On-line

Jak vyplňovat a zapisovat záznamy a předkládat a odesílat ELDP? Dozvíte se na konkrétních příkladech.

On-line seminář

Zpracování dokumentů a záznamů

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

15.3.2024, On-line

Přednáška přináší přehled právních a technických předpisů vyjmenovaných dokumentů z oblasti BOZP s odkazem na konkrétní požadované ustanovení předpisu.

On-line seminář

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky První kroky k praktickému využití AI Usnadněte si práci pomocí umělé inteligence

Martin Spano

15.3.2024, On-line
16.5.2024, On-line
11.7.2024, On-line
19.9.2024, On-line
14.11.2024, On-line

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci (AI) dozvědět více, tento kurz vám ukáže, jak může umělá inteligence ovlivnit váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých…

On-line seminář

Školení pro statutární orgány SVJ Webinář se bude též věnovat transpozici Směrnice EU o energetické účinnosti a jejím dopadům na SVJ

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

15.3.2024, On-line
14.6.2024, On-line

Zjistěte více o povinnostech členů statutárních orgánu a případném dopadu z opomenutí funkce statutárního orgánu SVJ.

Seminář

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku a jeho vazba na stavební zákon

Mgr. Pavel Chlíbek

19.3.2024, Praha
19.3.2024, On-line

Cílem semináře je představit nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který byl přijat současně s novelou stavebního zákona. Jejich společným cílem je zjednodušení a zrychlení povolování stavebních záměrů v důsledku procesní integrace státní správy v oblasti…

Seminář

Preventista BOZP Intenzivní jednodenní kurz Naučte se vše potřebné a získejte osvědčení

doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c., JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, Ing. Jakub Marek, MSc.

19.3.2024, Praha
19.3.2024, On-line
4.6.2024, Praha
4.6.2024, On-line
10.9.2024, Praha
10.9.2024, On-line
3.12.2024, Praha
3.12.2024, On-line

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádáme jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při…

On-line seminář

Změny v tvorbě a použití peněžních fondů vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2024 Nová pravidla pro FKSP

Jaroslava Svobodová

19.3.2024, On-line

K jakým změnám došlo ve FKSP? Seznamte se s novinkami ve fondech vybraných účetních jednotek včetně postupů účtování podle ČÚS 704 od 1. 1. 2024.

On-line seminář

Agenturní zaměstnávání po změnách od 1. ledna 2024

JUDr. Jaroslav Stránský

19.3.2024, On-line

Webinář přinese seznámení s aktuální podobou právní úpravy agenturního zaměstnávání po změnách provedených novelou zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2024. Uživatelé, kteří si od agentury si pronajímají zaměstnance, zjistí, jaká jsou nová pravidla pro…

Seminář

Mzdová účetní - začínáme Naučte se vést mzdovou agendu

Ing. Ivana Zatloukalová

20.3. – 21.3.2024 (20.3.2024, 21.3.2024), Praha
20.3. – 21.3.2024 (20.3.2024, 21.3.2024), On-line

Na semináři se seznámíte s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům vybíráme ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování…

Seminář

Smart tachografy 2. verze v silniční dopravě Režim řidičů a inteligentní tachografy z pohledu experta

Bc. Milan Špás

20.3.2024, Praha
20.3.2024, On-line

Jaký dopad má Balíček mobility EU na podnikatele v autodopravě? Jak probíhají v současné době kontroly režimu řidiče a záznamových zařízení? Co přinášejí tachografy 2. verze do povinností řidiče a…

On-line seminář

ESG - dvojí materialita, GAP analýza

Ing. Pavla Blackmore

20.3.2024, On-line

Aktuální stav ve vydávání ESG standardů a co si prakticky představíme pod dvojí materialitou a co je to GAP analýza odhalí nový on-line seminář ESG - dvojí materialita, GAP analýza. Seminář se zabývá otázkami: Kdy se nás bude týkat ESG Reporting? Od kdy začne platit…

žádný

Seznamte se se Stable Diffusion Nový nástroj pro tvorbu obrázků Nástroj umělé inteligence pro tvorbu obrázků a videí

Zdeněk Valut, Alexander Bruna

20.3.2024, On-line

Připojte se k našemu komplexnímu kurzu zaměřenému na nástroj Stable Diffusion. Na tomto semináři se seznámíte s teoretickými základy tohoto nástroje a jeho praktickým využitím v reálných projektech. Kurz je navržen tak, aby poskytl účastníkům detailní informace pro efektivní…

Seminář

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum Co všechno lze považovat za daňově uznatelné marketingové náklady?

Ing. Jiří Jindrák

21.3.2024, Praha
21.3.2024, On-line
12.9.2024, Praha
12.9.2024, On-line

Představíme vám vliv daňových a účetních pravidel na oblast marketingu a reklamy.

Seminář

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot Nacvičte si srážky ze mzdy včetně případů exekuce a osobního bankrotu

Ing. Růžena Klímová

22.3.2024, Praha
22.3.2024, On-line

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy a seznámíte se se všemi situacemi, na které můžete narazit při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a také v případě osobního bankrotu zaměstnance. Upozorníme vás na nejčastější chyby ve…

Seminář

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2024 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Ing. Růžena Klímová

25.3.2024, Praha
25.3.2024, On-line

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Toto vše na přelomu roku zajímá mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí…

Seminář

Daňové a účetní novinky 2024 Co přináší daňový balíček a ostatní novely pro 2024?

RNDr. Ivan Brychta

25.3.2024, Praha
25.3.2024, On-line

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2024. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2023, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb…

On-line seminář

Introduction to Cybersecurity (ISO 21434) + VDA svazek Audit systému managementu kybernetické bezpečnosti v automobilovém průmyslu (2020) Počet útoků na elektroniku používanou v automobilech roste.

Ing. Jaroslav Schwarz

25.3.2024, On-line

Online seminář je určen pro oddělení návrhu a vývoje elektronických komponentů (HW, SW), kvality, managementu projektu a zmocněnce pro bezpečnost a shodu produktu a vysvětluje problematiku kybernetických bezpečnostních útoků na auta (např. manipulace s tachometrem, ladění…

Seminář

Řešení oznámení aneb whistleblowing v praxi Jaké jsou povinnosti příslušných osob? Jak prověřovat oznámení?

Mgr. Daniel Vejsada

26.3.2024, Praha
26.3.2024, On-line

V rámci semináře probereme povinnosti vyplývající z nové úpravy ochrany oznamovatelů účinné od 1. 8. 2023. Zaměříme se zejména na povinnosti tzv. příslušných osob (tedy osob odpovědných za příjem a prověření oznámení) a na jejich postup při této činnosti. Projdeme, co zákon…

Seminář

Účetnictví pro začátečníky Procvičte si účtování v malé skupince posluchačů na příkladech přizpůsobených vaší praxi

Ing. Ivana Zatloukalová

26.3. – 27.3.2024 (26.3.2024, 27.3.2024), Praha
26.3. – 27.3.2024 (26.3.2024, 27.3.2024), On-line

Jste začínající účetní? Nebo si chcete účtování zopakovat a ujistit se, že postupujete správně? Na dvoudenním semináři si osvojíte principy podvojnosti účetnictví i specifika účtování na jednotlivých účetních třídách. Účtování si procvičíte na příkladech z praxe (silniční…

On-line seminář

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle aktuální legislativy Seminář je akreditovaný MVČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků

Ing. arch. Hana Krupníková

26.3.2024, On-line

Obor stavebnictví čeká transformace! Projděte si s námi současnou stavební legislativu týkající se závazných stanovisek, koordinovaných závazných stanovisek a procesu jejich vydávání včetně možnosti jejich přezkumu, a zároveň získejte informace o blížících se změnách, které…

On-line seminář

Jak investovat do sebe sama

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

27.3.2024, On-line

Zdaleka nejlepší investicí, kterou můžeme ve finančně nejistých dobách podniknout, je investice do sebe sama. Tedy do vlastních schopností, především těch, ve kterých již nyní vynikáme, ale i těch, jejichž získáním se staneme všestrannější. Investovat můžeme i do vytvoření…

On-line seminář

Odpočet na vědu, výzkum a vzdělávání

RNDr. Ivan Brychta

27.3.2024, On-line

Ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání studentů středních, vyšších a vysokých škol.

On-line seminář

DPH u obcí, měst a jiných neziskových subjektů - I. část Změny DPH v roce 2024 + Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů

Ing. Olga Hochmannová

27.3.2024, On-line

Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními informacemi v uplatňování DPH. Zjistíte, co je předmětem DPH u obcí, měst a neziskových subjektů. Jaké ekonomické činnosti jsou zdanitelné a osvobozené od daně. Vše bude vysvětleno na praktických příkladech. Lektorka zodpoví i…

On-line seminář

Základy formativního hodnocení Co si pod pojmem formativní hodnocení představují vaši kolegové a vy sami?

Mgr. Lenka Polášková

2.4.2024, On-line

Komplexnost formativního hodnocení zapříčinila, že se na definici často neshodnou ani odborníci. Nejedná se ale pouze o problém České republiky, ani v jiných zemích není tento termín dostatečně…

Seminář

Jak správně na organizační změny a propouštění pro nadbytečnost

Mgr. Daniel Vejsada

3.4.2024, Praha
3.4.2024, On-line

V rámci semináře se zaměříme nejprve na obecná pravidla pro propuštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti. Projdeme formální požadavky a podmínky pro přijetí organizační změny a podíváme se, jak vše správně načasovat a provést, aby rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem…

On-line seminář

Úvod do problematiky ESG – základní právní, účetní a další souvislosti pro začátečníky

JUDr. Pavel Koukal

3.4.2024, On-line

Přihlaste se na v České republice výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme s věcnou podstatou a základy politiky trvalé udržitelnosti, problematiky ESG (Environmental, Social and Governance) a jejích jednotlivých agend, a to jak v právním prostředí Evropské unie a…

Seminář

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky Chcete lépe pochopit pokročilé účtování SVJ?

Ing. Martin Durec

4.4.2024, Praha
4.4.2024, On-line
6.6.2024, On-line
6.6.2024, Praha
5.11.2024, Praha
5.11.2024, On-line

Jste již pokročilá/ý účetní či člen výborů SVJ a potřebujete se seznámit s problematickými oblastmi a jejich řešením z pohledu účetnictví i daní?

Seminář

Účetnictví SVJ pro začátečníky Zajímáte se o problematiku společenství vlastníků jednotek nebo jste začínajícím účetním těchto jednotek?

Ing. Martin Durec

4.4.2024, Praha
4.4.2024, On-line
6.6.2024, On-line
6.6.2024, Praha
5.11.2024, Praha
5.11.2024, On-line

Seminář

Účetnictví společenství vlastníků jednotek Seznamte se s problematikou účetnictví SVJ v jednom dni

Ing. Martin Durec

4.4.2024, Praha
4.4.2024, On-line
6.6.2024, Praha
6.6.2024, On-line
5.11.2024, Praha
5.11.2024, On-line

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Seminář

Významné změny v pracovním právu 2024 Aby vám žádná novinka neutekla

Mgr. Daniel Vejsada

4.4.2024, Praha
4.4.2024, On-line

V rámci semináře dostanete přehledu o všech novinkách v pracovněprávní oblasti, které jsou účinné od konce roku 2023, a těch, které se aktuálně připravují. Mluvit se bude o významné novele zákoníku práce upravující podmínky práce z domova, spolupráci s…

Seminář

Bezpečnost práce při skladování Část I: Ruční a mechanické skladování

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

5.4.2024, Praha
5.4.2024, On-line

Přednáška přináší přehled právních a technických předpisů s konkretizací jednotlivých ustanovení, pojmosloví, přibližuje požadavky na vyhotovení dokumentace skladu jak z oblasti BOZP, tak i požární ochrany či ochrany životního prostředí ve vztahu ke skladovému hospodářství a…

On-line seminář

VDA 4.3 - Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) (2020) Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) ztělesňuje řadu přístupů, často popisovaných jako Design for X.

Ing. Jaroslav Schwarz

5.4.2024, On-line

Nejznámější přístupy „Design for X“ jsou: Design for Assembly (DFA), kdy jsou produkty navrženy v raných fázích procesu vývoje produktu tak, aby je bylo možné snadno, bezchybně a s minimálním úsilím…

Seminář

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP - směrnice o vysílání pracovníků, zahraniční home office, pojištění a daň z příjmů Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu povinností?

Mgr. Magdaléna Vyškovská

8.4.2024, Praha
8.4.2024, On-line

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států? Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu dalších povinností? Víte, kdy máte vyslání hlásit příslušné instituci v zahraničí a jaké jsou povinnosti z hlediska pojištění a zdanění…

Akademie Dashöfer

Specialista na odpadové hospodářství Naučte se efektivně nakládat s odpady!

Ing. Tomáš Lank

9.4. – 17.4.2024 (9.4.2024, 10.4.2024, 16.4.2024, 17.4.2024), Praha
9.4. – 17.4.2024 (9.4.2024, 10.4.2024, 16.4.2024, 17.4.2024), On-line

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a…