Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Odbornost lektorů

Pečlivý výběr lektorů

Našimi lektory jsou prověření odborníci z praxe se zkušenostmi v oblasti firemního školení. Při jejich výběru klademe důraz jak na jejich odbornost, tak na jejich prezentační dovednosti.

Již v okamžiku přihlášení na kurz víte, který lektor ho povede. Přesvědčte se o tom v naší nabídce prezečních seminářů, on-line seminářů či konferencí.

Styl výkladu

Každý lektor se soustředí na srozumitelnost výkladu a přínos pro praxi. Na školení je prostor pro dotazy a odpovědi. Své dotazy můžete zaslat i před konáním školení, budou pak zodpovězeny v jeho průběhu.

Používané metody

Metody používané našimi lektory se liší v závislosti na formě vzdělávacího kurzu. Některé manažerské kurzy mají podobu workshopů, jiné fungují jako konzultační semináře, pořádáme také konference.

Samostatnou kapitolou je pak e-learning – on-line semináře, on-line videozáznamy seminářů, on-line kurzy, certifikované vzdělávací kurzy, databáze Videocampus – při přípravě mají lektoři na zřeteli, že se jedná o distanční formu školení zaměstnanců, a tomu přizpůsobují svůj výklad.

V neposlední řadě nabízíme firemní školení na míru (in-house), které vždy zajistíme přesně podle Vašich představ.

Více o lektorech kurzů

Více o lektorech a databázi lektorů našich prezenčních školení zaměstnanců i e-learningových kurzů naleznete zde

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz