Prezenční semináře a konference

Objednávka prezenčního semináře a konference

Vybraný seminář či konferenci si snadno objednáte kliknutím na tlačítko Závazná přihláška. Dostanete se tak na jednoduchý objednávkový formulář. Nezapomeňte, že v případě objednávky účasti více osob získáte zajímavou slevu (pro 3-5 osob 10 %, pro více osob 20 %).

Pokud jste již u nás registrováni, po přihlášení se Vaše údaje do objednávkového formuláře doplní automaticky.

Nejste-li si jisti svými přihlašovacími údaji, zašleme Vám Vaše uživatelské jméno a odkaz na nastavení hesla. Stačí zadat e-mail. 

Pokud registraci ještě nemáte, zpracováním Vaší objednávky Vám ji založíme. Své údaje můžete kdykoliv nechat změnit nebo vymazat.

Ihned po objednávce Vám přijde e-mailem její potvrzení.

Platba prezenčního semináře a konference

Fakturu za seminář Vám pošleme e-mailem ještě před jeho konáním.

Pokud se na seminář přihlásíte těsně před jeho konáním, je možné zaplatit jeho cenu přímo na semináři, případně doložit platbu výpisem z účtu. V případě, že byste tuto možnost chtěli využít, kontaktujte nás prosím předem.

Vzdělávací kurzy lze hradit z programu Benefit Plus.

Pozvánka na prezenční seminář a konferenci

Před seminářem Vám přijde e-mailem pozvánka na seminář (konferenci). Ta obsahuje informace o termínu a místu konání, časový harmonogram, plánek cesty a informace o Vaší platbě.

Obdržení pozvánky prosím potvrďte odpovědí na ni.

Pokud Vám pozvánka nejpozději pět dní před konáním semináře nepřijde, kontaktujte nás prosím.

Průběh seminářového dne a konference

Na pozvánce, kterou Vám zašleme e-mailem, je uvedeno, od kolika hodin probíhá prezence účastníků.

U prezence získáte podklady k semináři (konferenci) a informace o programu dne. Již před zahájením semináře (konference) je pro Vás připraveno občerstvení.

U celodenních seminářů a konferencí si u prezence vyberete jedno z nabízených poledních menu. Na oběd Vás samozřejmě doprovodíme, oběd je většinou ve stejné budově jako seminář.

Po celou dobu semináře (konference) je přítomna asistentka, která ráda zodpoví jakýkoliv Váš dotaz týkající se organizace semináře.

Na závěr semináře (konference) Vás požádáme o vyplnění ankety. Své náměty nám samozřejmě můžete zaslat kdykoliv.

Rádi Vám po absolvování semináře (konference) vystavíme certifikát. Máte-li o certifikát zájem, sdělte to prosím asistentce při prezenci.  

Zodpovídání odborných dotazů na semináři a konferenci

Na každém semináři i konferenci je prostor pro dotazy a odpovědi.

Pokud již před seminářem (konferencí) máte dotaz k tématu školení, pošlete nám ho prosím předem, bude zodpovězen v průběhu semináře (konference).

Dodací podmínky prezenčního semináře a konference

Dovolujeme si připomenout, že přihláška na seminář (konferenci) je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) nejpozději 7 pracovních dní před konáním semináře. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Reklamace prezenčního semináře a konference

Nebudete-li z jakéhokoliv důvodu s prezenčním seminářem (konferencí) spokojeni, obraťte se prosím na nás co nejdříve, nejlépe ještě v jeho průběhu. S dotazy a připomínkami se můžete i přímo na místě obracet na naši asistentku. Uděláme vše pro to, abychom záležitost vyřešili k Vaší spokojenosti. 

Aktuální semináře a konference 

Přehled aktuálně vypsaných seminářů a konferencí naleznete zde.

O nás