Účetnictví

Pravidelně pro Vás pořádáme prezenční semináře a e-learningové kurzy, které Vás seznámí se změnami a novými právními úpravami v oblasti účetnictví. Celoročně pak můžete sledovat také videosemináře na portálu videocampus.cz.

Naše semináře jsou vedeny na profesionální úrovni tak, aby byl výklad podán srozumitelně a účastníci si z něho odnesli všechny potřebné informace. O tom svědčí i mnoho jejich pozitivních reakcí. Setkat se můžete se zkušenými odborníky z praxe, kterými jsou například Zdeněk KřížekIng. Růžena Klímová nebo Ing. Ivana Zatloukalová.

Aktuální nabídku kurzů naleznete zde

TOP prezenční semináře

Účastníci semináře se seznámí s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejícími. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat.

TOP on-line kurzy

On-line kurz vychází z aktuálních znění právních předpisů. Jedinečný návod na vytvoření a vedení mzdového systému. Krok za krokem Vás on-line kurz provede všemi povinnostmi, které musí mzdová účetní zvládnout při nástupu zaměstnance, na konci měsíce a kalendářního roku a při ukončení pracovního poměru.

O nás