Účetnictví

Pravidelně pro Vás pořádáme prezenční semináře a e-learningové kurzy, které Vás seznámí se změnami a novými právními úpravami v oblasti účetnictví. Celoročně pak můžete sledovat také videosemináře na portálu videocampus.cz.

Naše semináře jsou vedeny na profesionální úrovni tak, aby byl výklad podán srozumitelně a účastníci si z něho odnesli všechny potřebné informace. O tom svědčí i mnoho jejich pozitivních reakcí. Setkat se můžete se zkušenými odborníky z praxe, kterými jsou například Zdeněk KřížekIng. Růžena Klímová nebo Ing. Ivana Zatloukalová.

Aktuální nabídku kurzů naleznete zde

TOP prezenční semináře

Účastníci semináře se seznámí s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejícími. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat.

Obsah semináře budou obecně tvořit následující témata: změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny v zaměstnávání cizinců a občanů EU, změny v odškodňování pracovních úrazů – bolestné, příprava na budoucí povolání, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti k datu konání semináře.

TOP on-line kurzy

On-line kurz vychází z aktuálních znění právních předpisů platných pro rok 2016. Jedinečný návod na vytvoření a vedení mzdového systému. Krok za krokem Vás on-line kurz provede všemi povinnostmi, které musí mzdová účetní zvládnout při nástupu zaměstnance, na konci měsíce a kalendářního roku a při ukončení pracovního poměru.

TOP konference

Konference bude věnována elektronizaci účetnictví, správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Nebude opomenuto i nejčastější pochybení v oblasti elektronických faktur z pohledu daňových kontrol. Kromě diskuze s účastníky a odborníky si zajistíte vzor účetní směrnice.

Kurzy IFRS

Pokud Vás zajímá oblast mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pak je pro Vás pravidelně pořádán seminář Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS s Ing. Radkou Loja, FCCA nebo IFRS v praxi s Ing. Helenou Vojáčkovou MBA, FCCA.

O nás