On-line kurzy

Objednávka on-line kurzu

Objednávka on-line kurzu probíhá přímo na jeho stránkách. Na ty se dostanete kliknutím na „Více informací“ u popisu kurzu.

poskytujeme slevy na multilicenci či administrátorskou multilicenci on-line kurzu. Při zadávání objednávky pro více uživatelů je možné zvolit osobu či více osob s funkcí administrátora (= dohlížitele). Osoba administrátora, která bude dohlížet, obdrží po zaplacení kurzu e-mail se speciální adresou, kde bude moct sledovat návštěvnost konkrétních částí každé lekce ostatními uživateli.

Osoba administrátora si může navíc zvolit, zda jako objednávající chce také absolvovat kurz nebo zda bude jen monitorovat ostatní.

Informace o cenách a multilicencích získáte na stránce každého on-line kurzu.

Ihned po objednávce Vám přijde e-mailem její potvrzení.

Platba on-line kurzu

Fakturu za on-line kurz Vám pošleme poštou. Po jejím uhrazení Vám začneme posílat jednotlivé lekce.

Průběh on-line kurzu

Každý týden obdržíte e-mail s aktuální lekcí do své e-mailové schránky. (U některých kurzů je možné si zvolit i zrychlenou 3denní či 1denní variantu.)

Kdykoli budete chtít studovat, jednoduše se přihlásíte pod svým uživatelským jménem a heslem do kurzu a lekci si projdete.

Pochopení problematiky procvičíte v kontrolních otázkách a úkolech na konci každé lekce.

Všechny lekce pro Vás budou přehledně uloženy na internetu po dobu 1 roku od započetí kurzu. Můžete se tedy kdykoliv k lekcím vrátit.

Standardní doba on-line kurzu je 13 týdnů. Každý týden Vám bude do e-mailové schránky doručena nová lekce.

U mnoha on-line kurzů si můžete zvolit i zrychlenou variantu zasílání – 3denní či 1denní.

Záleží jen na Vás, zda si lekci prostudujete ve dni, kdy Vám byla doručena, či si najdete čas na studium jindy. Nevadí tedy, že během on-line kurzu pojedete na dovolenou – prostě se na zaslané lekce podíváte až po návratu domů.

Kontrolní úkoly obsažené na konci každé lekce slouží k pochopení a procvičení problematiky. Jejich řešení naleznete na začátku následující lekce, zkontrolujete si je tak sami.

Pro získání certifikátu je potřeba splnit závěrečný test, nikoliv jednotlivé dílčí úkoly.

Zodpovídání odborných dotazů

K on-line kurzu není možné pokládat lektorům doplňující dotazy. Pokud máte k tématu on-line kurzu dotaz, využijte na stejné téma nabídku našich on-line seminářů či prezenčních kurzů, na kterých bude Váš dotaz zodpovězen.

Dodací podmínky on-line kurzu

Dodací podmínky pro on-line kurz naleznete na objednacím formuláři.

Reklamace on-line kurzu

Nebudete-li z jakéhokoliv důvodu s on-line kurzem spokojeni, obraťte se prosím na nás co nejdříve, nejlépe ještě v jeho průběhu. Uděláme vše pro to, abychom záležitost vyřešili k Vaší spokojenosti. 

O nás