Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Prostory pro firemní vzdělávání

Vzdělávací kurzy pořádáme v moderních a kvalitně vybavených prostorách. Vždy zajistíme prostory vhodné pro aktuální počet účastníků.

V dostatečném předstihu před seminářem obdržíte e-mailem pozvánku, kde se dozvíte konkrétní adresu místa, kde kurz proběhne. 

Všechny prostory, kde školení a konference pořádáme, jsou bezbariérové. Přesto nás v případě, že je pro Vás bezbariérovost zásadní, prosím předem kontaktujte.

Občerstvení je součástí každého semináře. U celodenních seminářů a konferencí je v ceně i oběd, v jehož rámci si můžete vybrat z nabídky několika jídel.

Ukázky občerstvení na školení

 • školení Praha - občerstvení
 • školení Praha - občerstvení
 • školení Praha - občerstvení
 • školení Praha - občerstvení
 • školení Praha - oběd
 • školení Praha - oběd
 • školení Praha - oběd
 • školení Praha - oběd
 • školení Praha - oběd
 • školení Praha - oběd

Po příchodu na školení Vám nabídneme kávu či čaj. O přestávce pak připravujeme občerstvení ve formě sendvičů či baget. Celodenní semináře a konference obsahují oběd. V odpoledním bloku pak zařazujeme sladký coffee break. 

Ukázky prostor pro školení

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • školení Praha 6
 • školení Praha 6
 • školení Praha 6
 • Školení Praha 6 - místnost
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion

Výše uvedené fotografie zachycují naše semináře v sídle společnosti na Praze 6, dále v hotelu Amarilis a v kongresovém hotelu Clarion. Školení a konference pořádáme také v hotelu Grandior.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz