Konference

Na konferencích se setkáte s mnoha odborníky a projdete množství rozličných témat v jeden den. Konference Vám tak zajistí komplexní pohled na danou problematiku.

Součástí konference je vždy občerstvení a také oběd. Občerstvení je k dispozici po celou dobu konference.

Každý účastník obdrží u vstupu (prezence) na konferenci poklady připravené jednotlivými lektory, psací potřeby, případně další materiály a tašku na odnesení.

Konference 2017

Povinnosti v podnikové ekologii a BOZP v roce 2018

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018

Konference BOZP v roce 2018

O nás